Rohanov, 21.-23.11.2003

foto Ivan Synek, text Ivan Synek a Howadoor.

 

Podzimní Rohanov se stal tradicí. Účastníci poseděli, popili, dobrou vůli spolu měli, vypravili se na výlet po okolí, trénovali rýžování. Informace o oficiální části setkání je v rubrice Aktuality.

 

Trénink.

Taky trénink.

 

Příprava k otevření lahve AUSTRALIA BUSH.

 

Co asi tak může být v té lahvi s nápisem CALVADOS Nový Jičín, K. ? 

 

Honza pohubnul.

 

Veronika diskutuje s Adélkou v náručí, Vláďa má v náručí Axíka, což není moc vidět, takže viz další snímek o lásce těch dvou.

 

O nás dvou už Goethe psal ...

Zlatá medaile z MS 2000.

Po 3 letech byla napravena "chyba" pořadatelů MS 2000 ve Zlotoryji Polsko. Zlatá medaile kategorie ženy amatérky byla v souladu se stanoviskem České asociace zlatokopů předána Katce Hlávkové. Předseda a místopředseda předávají Katce zlatou medaili.

The chairman and vice chairman of the Czech Goldpanning Club gave to Katka Hlávková the gold medal from the World Goldpanning Shampionships 2000 in Zlotoryja, Poland. They repaired the "mistake" of promoters of the championships.

Katka s medailí.

Na Javorníku byla zvednuta rozhledna o drahný kus, takže rozhledna teď převyšuje koruny stromů. V sobotu byla klasická inverze, takže tady svítilo slunce, byl nádhernej rozhled po Šumavě a bylo vidět, jak v údolích se válí mlha.

 

Objevili jsme sídlo Panenky Marie Podsrpenské, kterou vzývá farář Otík ve známé trilogii Slunce, seno a jahody. Podsrp je 2 km od Strakonic na silnici na České Budějovice.

Farní kostel Panny Marie Bolestné v Podsrpu. 

Podnět ke vzniku poutního místa na Podsrpu dal nález památné plastiky Panny Marie, která stávala na strakonickém mostě. V r. 1718 byla stržena povodní a odnesena za město. Její nálezce ji postavil právě na toto místo u svého pole a opatřil přístřeškem.

Záhy sem začali putovat mnozí ctitelé Panny Marie hledající její mocnou přímluvu. R. 1749 tady byla postavena kaple, která však svou velikostí poutníkům brzy nestačila, a proto byla v r. 1766 rozšířena.

Dnešní barokní kostel s ambitem začal stavět velkopřevor maltézského řádu hrabě Ferdinand Althan v r. 1770. Socha Panny Marie byla slavnostně umístěna na oltáři nového chrámu 9. září 1774. Ještě během výstavby kostela zde byla zřízena samostatná administratura (1772) a v r. 1786 přifařením Předních a Zadních Ptákovic, Modlešovic, Hajské a Kapsový Lhoty farnost.

Jednotný barokní interiér pochází z doby výstavby.

Duchovní správu farnosti obstarávali do r. 1929 řádová knězi. Dnes je spravována ze Strakonic.

 

Trénink v hodu létajícím talířem (Flying plate). Je možné, že v této disciplíně na mistrovství světa naši reprezentanti překvapí.

 

Libor se snaží zaujmout všemi způsoby. Chození na chůdách mu jde celkem dobře.

 

Žofka - nejmladší účastnice zlatokopeckého jamboree.

 

Karel vypráví příběh ze života.

 

Večer se hrálo a zpívalo.

 

Zlato z expedice Tríbeč.

 

Podzim obarvil jeřabiny do červena.

 

  From: "Dunovsky Jiri" <jiri.dunovsky@comap.cz>
To: <ivan.synek@lesprojekt-sb.cz>
Subject: Kterak Katka o zlato (ne)přišla/ How Katka's gold medal was (not) robed.
Date: 25. listopadu 2003 23:58

Kterak Katka o zlato (ne)přišla


Asi si mnozí z Vás vzpomenou na MS 2000 v polské Zlotoryji. Kromě příjemných a veselých příhod se tam stala i věc, která mě osobně tuhle akci úplně otrávila. Celý problém byl zaviněn tím, že v soutěžním písku bylo přírodní
zlato. Sám jsem našel několik mimosoutěžních zlatinek, největší byla více než poloviční oproti soutěžním. V některých oblastech je těžké zajistit písek bez zlata, ale povedlo se to na Aljašce i v Kalifornii. Bohužel se to
nepovedlo v Polsku a byla tím výrazně ovlivněna regulérnost soutěže. Na soutěžích MS by k takovému porušení pravidel nemělo docházet. Je zřejmé, že někteří závodníci nemohli snadno tyhle zlatinky rozpoznat a při odevzdávání
je oni i rozhodčí počítali mezi ostatní. Někteří si tak možná pomohli k lepším výsledkům, je však znám i případ, kdy se na prvním místě v jednom z rozřazovacích kol umístil závodník s nejlepším časem a se zlatinkou navíc! Podávaly se protesty nicméně jury rozhodla, že " tak je to správně a tak to má byť ". Nicméně pro finálová kola se pravidla změnila a přespočtené zlatinky naopak znamenaly automaticky diskvalifikaci. Chápu, že tato situace nemá spravedlivé řešení, ale měnit pravidla uprostřed hry není správné. Snad jedině přesvědčit pořadatele, aby narychlo zajistili zaručeně jalový písek.... 

 

Tohle bylo rozhodnutí dnes již minulého prezidenta WGA Kauko Launonena. Hlavním argumentem prezidenta WGA bylo, že závodníci mají soutěžní zlato poznat a odlišit od přírodního. Tento argument lze s jistými rozpaky přijmout u profesionálních kategorií, ale u amatérů je to holý nesmysl. Takže se stalo, že vítězka kategorie ženy-Amatéři Katka Hlávková byla diskvalifikována pro nadbytečnou zlatinku. Protest české výpravy nebyl vůbec
přijat, jako neopodstatněný. Pokud vím, pravidla umožňují buď jeho přijetí nebo zamítnutí.


Na vyhlašování výsledků jsme se Zdeňkem Medkem měli připravená rajčata. Asi už nebyla nejčerstvější nebo jsem si ho moc dlouho připravoval v ruce, ale zatímco Zdeněk skoro dohodil až na ceremoniáře, já takové štěstí neměl. Při mocném hodu (bylo to asi 20 metrů) se mi rajče rozmázlo v ruce a jeho zbytky dopadly na hlavy diváků před námi. Pokud vím, byly to nějaké Finky, upřímně se jim tímto omlouvám. 

Katka tedy zlato v Polsku nedostala, ale na její místo nastoupila další Češka (prostě umíme) Eva Vokounová nyní již Rodryčová. Eva medaili ochotně zapůjčila a Český klub zlatokopů nechal zhotovit kopii z ryzího kočičího
zlata jako náhradu za ukradenou medaili. Katka letos na Rohanově konečně dostala, co jí právem náleží. Katce tímto přeju hodně dalších zlatokopeckých úspěchů a Evě nyní hlavně zdravého potomka, a ať z něho vyroste další
zlatokop se smyslem pro fair play. 


How Katka's gold medal was (not) robed.


Some of you may remember the World Championships in Poland 2000. We spent there many nice and funny moments, but I must still think about one frustrating issue. The main reason for the problem was the natural gold in the competition sand. I have personally found there several gold chips, the largest one more than a half in comparison with the chips for competition. It may be difficult to get a sterile sand in some areas, but it was possible even in Alaska and California. Unfortunately this was not a case in Poland, so the whole competition was badly influenced. This should not definitely happen on such an important event like World Championship. It is clear, that for some competitors it was not easy to recognize natural gold chips and both competitors and scrutinizers considered them as competitive gold chips. Thanks to that "mistake" some gained better results, but I remember a heat where the winner had one gold chip over the limit! Some countries protested against this situation, but the jury made a conclusion "there is no problem
here - forget it". But for the final heats the rule was suddenly changed and the competitors with chips over the limit were disqualified. I understand that there is no fair conclusion under these circumstances, but
to change the rules in the middle of the game is not correct. Maybe to press the organizers to find immediately a sterile sand would help.....

This decision was made by former WGA president Kauko Launonen. His main argument was that competitors should recognize the competition gold and not to calculate it together with the natural gold. This argument might have been accepted in professional categories, but in case of amateur categories
it is simply nonsense. So it has happened, that the Women-Amateur Champion Katka Hlavkova was disqualified for a gold chip over the limit. Czech protest was not even judged, it was considered as irrelevant. If I'm not mistaken, WGA rules know only acceptance of the protest or its refusal. 

So we prepared tomatoes for the prize-giving ceremony together with Zdenek Medek. Tomatoes were probably not very fresh, or I pressed it too much in the hand, so Zdenek threw it almost to the prize-giving organizer, but I failed completely. The tomato exploded in my hand and its remnants fell to the heads of other participants just two or three lines in front of us. I think it fell down on some Finnish ladies and I really ask them to forgive me.

So Katka was not awarded with a gold in Poland, but the Champion in the same category was another Czech girl Eva Vokounova, now Rodrycova - we are simply good. Eva allowed that Czech Goldpanning Club made the copy of the gold medal. Katka was finally awarded on the Rohanov 03 event by her gold medal. I wish to Katka lot of goldpanning success and to Eva a nice and healthy baby. And we others believe, that the baby will grow up in a new goldpanner with a fair play feeling.

Jirka Dunovský

 

 

 

konec