Expedice Tríbeč, srpen 2003

foto a text: Ivan Synek

Franta, Zdeněk a já, jsme se vydali na Tríbeč. Prostudovali jsme předtím dostupné informace, zejména pak podklady od Ivana Turnovce a od Howadoora (viz odkaz v závěru této reportáže), koupili turistickou mapu Tríbeče, vybavili se nářadím a zásobami a vyrazili. Dorazili jsme v noci z pátku na sobotu, za deště postavili stan. Ráno jsme se probudili do slunného dne.

Letošní suché léto vysušilo i tento potok, průtok neměřitelný, v tůních živoří mřenky a raci.

 

Franta se Zdeňkem se dali do práce. Já jsem jel na rekognoskaci okolí a udělat pár fotek Tríbečské krajiny pro potěšení své a čtenářů zlatokopeckých stránek.  

 

Pohled ze slunečnicového pole na Tríbeč. V pozadí nejvyšší vrchol Velký Tríbeč 829 m.n.m.

 

Krajina směrem na Velký Inovec.

 

Mezitím Franta se Zdeňkem prohloubili jámu a chtějí odvalit ten velkej šutr, pod kterým určitě bude zlato.

 

Pouze Gambrinus umožňuje takové výkony až na samé hranici lidských možností.

 

 

Účastníci expedice si přivezli necelý dvě kila zlata. Teď nevím přesně, kolik do těch dvou kil chybí. Chcete-li to vědět, zeptejte se Zdeňka. Ale pozor, má nový číslo mobilu: 737 676 480.

 

Pokud si někdo libujete v záhadách a zajímalo by vás zmizení několika lidí na Tríbeči, odkazuji na http://howadoor.wz.cz/tribec.html  a  http://howadoor.wz.cz/tribec_expedice.html . Cituji otázky zde položené:

"Co se stalo lesníku Samšálymu?  Kam zmizela mladá Marie Švajzerová? Co se přihodilo cestou z lomu Andreji Murgašovi? Kde tři a půl měsíce pobýval Walter Fischer a co mu způsobilo popáleniny a psychický otřes, z něhož se už nikdy nevzpamatoval? Kdo byl mrtvý muž, nalezený u Oponic a proč zemřel? Kam se poděli manželé Belanovičovi? Kam navždy odešel ze svého domku Antonín Topil? A co se stalo během jediné hodiny u cesty ze Skýcova podnikateli Jánu Šalovi? Tolik otázek a žádná odpověď.

A jsou i další otázky - proč se všechny tyto případy staly v zimních měsících, v rozmezí listopad - únor? Je jen náhoda, že se udály všechny v tak malém geografickém prostoru nebo nějak souvisí s pohořím Tríbeč? Proč se nikdy nenašla ani jediná stopa, ani nejmenší náznak, který by pomohl objasnit záhadu? Mají tyto případy něco společného, a pokud ano, tak jaký je to vliv, že působí už bezmála sedmdesát let?

Nevím, nevím, nevím. Mohl bych vymyslet mnoho krkolomných teorií a nepodložených hypotéz, ale už když jsem začal se shromažďováním fakt o "Případu Tríbeč", řekl jsem si, že to dělat nebudu. Mou snahou bylo jen najít to z fakt, co se jen najít dá a povyprávět vám příběhy, které jsou zvláštní, podivné a záhadné, ale které se udály jen velmi nedaleko za všedních, obyčejných dní. Třeba takových, jaký je ten dnešní."

Konec citace Howadoora.

No, my jsme nezmizeli, čehož důkazem je tato stručná reportáž.

Zdravím.

Ivan Synek