Otvírání claimů na Kocábě  a valná hromada 17. května 2003

The opening of the claims on Kocába River and general meeting of the Czech Goldpanning Club  at Malá Lečice and Velká Lečice, May 17th, 2003

foto: Ivan Synek

Spící claimy i spící předseda se probouzejí.

Sleeping claims and sleeping chairman are waking up.

 

Nastupuje nejmladší generace. Terezka from the youngest generation.

 

Žofka, nejmladší účastnice.  Žofka is the youngest.

 

 

Hadí řeka uprostřed divokých skal hučí teskně téměř jako Niagara.

Snail River in the middle of the wild rocks roars almost as nostalgic as the Niagara falls.

 

... starý tulák na svou první lásku vzpomíná ...

... jak tam stáli spolu,

dívali se dolů,

až jim půlnoc spadla do klína ...

 

Jeden z přihlížejících poradců radí: "Nejlepší by bylo, kdyby se postavil ..."

 

Faust se spustil a to tak, že do studny.

 

Předseda má jasnou vizi,

Hrochovi dnes rum je cizí.

 

Úprava Blážova účesu.

 

Mezitím co Jiřin močí

zakrývá si Libor oči:

 

Zuzana. Keep smiling !