Zimní rýžování - Klínec 8.1.2005

Soutěž o vyrýžování nejdelší zlatinky

Winter goldpanning on the Bojovský creek

Mad scramble for the longest piece of gold

Foto a text Ivan Synek

O tom weekendu panovaly teploty od -2oC do +10oC. Tito lidé, kteří se pro ten čas vzdali tepla svých domovů a stali se tudíž bezdomovci, se sešli v údolí Bojovského potoka pod záminkou vyrýžování co nejdelší zlatinky. Akce se zúčastnilo cca 30 účastníků.

Aby nezemřeli hlady, připravovali si krmi z dovezeného proviantu.

Toto jídlo, které vypadalo jako amarouny s jahodama, fascinovalo Blážu, leč nenalezl odvahu ho ochutnat.

Aby nezemřeli žízní, dovezli si zásoby pití z něhož odborníci vyráběli nápoj zvaný bowle. Ale asi v ingrediencích bylo cosi špatného, protože některým bylo druhý den špatně.

Vědma pravila: "Mě už není blbě. Je mi hrozně blbě." Přičítala to své brániční kýle, která vznikla po požití většího množství Bránického ležáku.

Těžce zkoušená Jitka zalezla radši do spacáku, aby přečkala krizové období svého života.

Nicméně, udatní zlatokopové a zlatokopky, jež hned tak něco nezlomí, se dali do kopání a rýžování.

Nejdelší zlatinku vyrýžoval Renda a obdržel za svůj výkon tradiční cenu: čaj značky Magor a dále pak lahev tekutiny připomínající železitou vodu.

 

Nejdelší zlatinka, zvíci 4 mm. Všichni jsou šťastni nad tím úspěchem.

Honza Bašta je obzvlášť šťasten, protože se mu podařilo ve frcu koupit za 700 Kč tento stylový kožený oděv a pravděpodobně má i jiné důvody ke štěstí, ale nechtěl jsem být indiskrétní a zpovídat ho.

Nejmladší účastnice podujatia: Žofinka.

Představme ještě zúčastnivší se psy. Toto je But, který bedlivě střežil během celé akce.

Toto je přítulná Betty se svým pánem a s huňatým kožichem, který si v potoce urousala.

Tento pes bedlivě sledoval kdo hejbne pusou.

Pak se všichni opětovně shromáždili kolem ohně.

A opět nadejde okamžik, kdy tito dočasní bezdomovci se rozvzpomenou na své domovy a rodiny, které opustili, a vyrazí na hlavní nádraží v Klínci, kde nastoupí do vlaku, který je odveze domů. Leč zůstane v nich vlahý pocit sounáležitosti s touto partou, která jim umožňuje občas se bezdomovci stát.

A vo tom to je.

%