Text: Ivan Synek, foto: Ivan Synek,  Šárka Melmuková a Pavel Švajner zvaný Pafoun

Otvírání claimů a valná hromada ČKZ

Čepice 13.-15.5.2005

V pátek 13. května 2005 se sjeli zlatokopové do Čepice a u ohně pěli svoje písně o Aljašce.

 

Někteří bardi to prožívali a tím i ostatní chytli za srdce.

 

A točili si k tomu plzeň.

 

V sobotu se konaly soutěže. Lehký to nebylo.

 

Soutěžní jízda. Jak lze vyčíst z tváří, Hubajda s Jeníkem z družstva veteránů do toho dali všechno.

 

Box byl umístěn na nafouklý duši. Náročný rejžování a vybírání.

 

A tak se závodníci posilňovali. Blážo, tudle fotku jsem nefotil já, ale Šárka. Mě vyfotila taky:

 

Výsledky soutěží zde

 

Tři dvojice.

 

 

Odpoledne děti soutěžily o nejroztodivnější čepici.

 

Kazi, Terezka a Žofinka.

 

Nejmladší účastnice otvírání claimů Karolínka.

 

V Čepické hospodě se pak konala valná hromada. Bylo probíráno zejména:

Mistrovství republiky 2007 - výbor předkládá návrh, aby se konalo na louce u Voznického potoka poblíž Nového Knína, kde se jeví příznivé místní a ekonomické podmínky. Bylo jednáno se starostou Knína. Fotky a mapa zde. Definitivně by se mělo rozhodnout na podzimní valné hromadě. Uvažuje se, že by mistrovství bylo konáno ve skrovnější formě, bez věhlasných kapel, ale i tak se podle Zdeňka rozpočet nákladů blíží 200000.- Kč.

Dále se diskutovalo o tom zda se přihlásit WGA k pořádání ME 2007 a spojit ho s mistrovstvím republiky. Hlavním problémem se jeví finance. Nebyl přijat žádný závěr.

Plzeňákům se dostalo poděkování a uznání za pořádání otvírání claimů.

K pořádání příštího otvírání claimů se přihlásil Libor Krejcar.   

Do výboru byli zvoleni a zastávají na další období tyto funkce:

Zdeněk Medek - předseda

František Hrala - místopředseda

Katka Brandová - jednatel, evidence členů, agenda klubu

Dáša Chloubová - pokladní

Ivan Synek - informační centrum, webové stránky

Revizní komise má složení: Radim Brom, Vladimír Petřina, Vladimír Vokoun zvaný Velbloud.

Zápis z valné hromady zde.

 

Velbloud odváží Blážu z valné hromady.

 

Večer opět posezení s muzikou. A což teprve ta radost když jsme v semifinále vyhráli nad Švédama 3:2.

 

V neděli ráno jsme s Vláďou Reichlem vyrazili s detektorem do okolí Čepice.

 

Toto jsme našli. Desetník je z roku 1961.

 

Pepa Chlouba ví jak na to,

kde je TOI TOI, tam je zlato.

 

 

 

Libor si na mě udělal chvíli čas a tak jsem s ním zapředl krátké interwiev.

Webmaster: Co bys chtěl vzkázat čtenářům webových stránek ohledně příštího otvírání claimů ?

Libor: Že budou čumět. Bude to něco jinýho než dosud.

Webmaster: No a něco konkrétního.

Libor: Bude to v duchu středověku. Dej lidem vědět, že pokud můžou ať si voblíknou něco ze středověku, ale není to podmínka.

Webmaster: Kde to bude ?

Libor: V Malešově na tvrzi, která je kousek od obce.

Webmaster: Bude tam dost místa pro auta a pro stany ?

Libor: Bude. Přinejmenším jako tady ten plac v Čepici, kde parkujeme a stanujeme. Budou tam záchody i umývárny. A co termín ?

Webmaster: Bejvá to vždy počátkem května. Termín navrhni ty sám a projednej s výborem. Jde o to, aby nekolidoval s termínem jiný akce, na kterou lidi chtějí jet, jako ku příkladu letos se termín posouval proti původně stanovenému o týden později kvůli termínu mistrovství Německa na který jel Honza Bašta a někteří další. Rozvrh mistrovství v okolních státech bývá znám počátkem roku, takže v tý době by se mohl stanovit termín otvírání claimů. Takže zatím je dost času. Děkuji za rozhovor.

 

- . -

 

Kladl jsem si otázku, jestli se má říkat V Čepici nebo V Čepicích. Nahlédl jsem na http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm , což je poradna Ústavu pro jazyk český a z toho jsem usoudil, že je v podstatě u takovýchto místních jmen možné oboje, záleží na jemných niancích a hlavně na místních zvyklostech. V případě Čepice jsem se přiklonil na základě zmíněného výkladu k variantě "V Čepici".

Zde je výklad Ústavu pro jazyk český:

Cerekvice, Litoměřice a další -ice

Místní jména končící na -ice jsou nejčastějším typem našich místních jmen. Většina je jich odvozena od jmen obyvatelských, např. Lobkovice, Heřmanice, Janovice apod., menší počet je odvozen od pojmenování vlastností místa, např. Kamenice, Jilemnice, Skalice aj. Ta první jsou pomnožná, ta druhá naopak bývají čísla jednotného, ale toto rozdělení neplatí absolutně a v konkrétních případech můžeme váhat. Máme např. Dubici, Doubici, Dubnici, Doubravici, ale pomnožné Dubovice, a nadto některá místní jména mohou mít obojí tvary, např. do Kytlic i do Kytlice, do Prčic i do Prčice, do Hostivic i do Hostivice. V místním úzu je např. u téhož jména v Doubravicích, ale na Doubravici atd.

Pomnožná se skloňují jako podstatné jméno „ulice“ v množném čísle, jen ve 3. pádě mívají vedle koncovky -ím také koncovku -ům. K pomnožným patří například Albrechtice, Budějovice, Černošice, Dobřichovice, Hořovice, Kralice, Líbeznice, Litoměřice, Luhačovice, Pardubice, Radnice, Řevnice, Strakonice, Teplice aj. Jednotné číslo mají např. Blatnice, Březnice, Bystřice, Cerekvice, Jilemnice, Lipnice, Rokytnice aj. Ta se skloňují podle vzoru „růže“.

Doporučujeme knihu A. Polívkové Naše místní jména (Praha, Academia 1985), která obsahuje seznam 3267 názvů českých a moravských obcí spolu se základními mluvnickými údaji o rodě, čísle a pádových tvarech.

 

- . -

 

Nakonec eště: V soutěži jsem vyhrál věcnou cenu OTEPLOUCH s návodem na použití. Usoudil jsem, že zatím ji asi nevyužiju, takže prodám nebo pronajmu:

 

Vorschrift zum SpecialgeberotschvanzscMtzer

(Vorschrift in echter tschechischen Sprache)

Vážena Přítele!

Vy držela v ruka naše Speciál Štrikovaná ocasná

O T E P L O U C H

Při použiti Vy uchopila do pravá ruka Vaše Vogel a nasypala ho s pomoci leva ruka do uschi a delschi roura od naše Speciál Oteplouch. Vaše Kugeln potom pozvedla a pravá ruka krouživým Grift nacpala do tlustý Sack od naše Speciál Oteplouch.

Při manipulaci Vy satajila dech!!!

Nakonec Vy safazala oba bambulka kolem Vaše Vogel.

POSOR!!!

Neprehandlovala si Vaše Vogel - Ocasa mit Kugeln!

Při caní Vy nesapomela Vaše Vogel aus Speciál Oteplouch Ausnehmen! (Canka tuše skodi seine Mahair Wolle!)

Pro Vaše plna pohodli a spokojenost mi dodávat naše Speciál Oteplouch ve drei
Velikost:

SUPERMAN

NORMÁL

LILIPUT

Vysoká teplota pro Vaše Vogel a moc potěšeni mit naše Speciál Oteplouch Wumscht.

 

Auf Wiedersehen!
Fa: Kugellecker und Tochter

Tochter /dcera/                      Vorschrift /návod/                         echter /ryzí/

Kugeln /koule/                        ausnehmen /vyjmout/                    Schutzer /chránit/

 - . -

 

PF.: Po uzávěrce reportáže jsem dostal ňáký fotky vod Pafouna, z nichž výběr následuje, a protože spolu s fotkama nedošel žádnej komentář, tak to komentuju tím co mě napadlo, s tím, že to lze doplnit.

 

Vypadá to, že si mákli, než vše připravili pro nás ostatní.

 

Při práci je třeba dodržovat pitný režim.

 

Parta těch, co to budovali.

 

I přes prekérnost situace, v jaké se nachází, se Dědek stále usmívá.

 

Někteří, spíše některé, se koupaly. Bylo to v zápalu boje vo ceny. Ta jarní voda nebyla asi moc teplá. Nepomoh by v takový situaci Oteplouch ?

 

Jak to, že Bláža nedostal žádnou cenu za pokrývku hlavy ? Nebo aspoň za umělecký dojem.

 

%