Otvírání claimů 21.-23.4.2006

foto: Medek + Synek, reportáž Ivan Synek

 

        

 

foto: Synek

 

 

foto: Synek

"Cos mi to, Veroniko, cos mi to udělala, že jsi mě samotnýho tady zanechala... a vodjela si do Peru. Jak já to tu bez tebe zvládnu?" naříkal Libor.

 

foto: Synek

Ale pak přišel nápad..., zmocnil se nočníku,...       

 

foto: Synek

...objednal autobus         

 

foto: Synek

a jako zkušený horský vůdce,         

 

foto: Synek

vyvedl všechny za hranice všedních dnů a za hranici obce.       

 

Libor vymyslel soutěž, která měla tyto disciplíny:

1. Plavba

2. Statečný muž

3. Rodrigo chytá klíč

4. Suchý tam, mokrej ven

5. Vařím, vaříš, vaříme

6. Rýžuju dobře, rýžuju rád

A všechny předchozí disciplíny byly propojeny disciplínou sedmou: Jdu a jdu a jdu.

 

  foto: Synek

Celá Ithaka hledí k jihozápadu s očekáváním, co statečného vykoná syn Láertův.              

 

foto: Synek

A Odyseus uniká rozzuřenému slepému Kyklópovi Polyfémovi, pluje ke skále ze které padají vody do Acherontu, odolává hlasům Sirén, statečně proplouvá mezi Skyllou a Charybdou a v čele svého teamu dosahuje nejkratšího času v disciplíně Plavba, nechávaje za sebou ostatní posádky.

 

 foto: Synek

Rita a Dědek        

 

foto: Synek

Disciplína "Statečný muž": Marně se předseda snažil, na syna Láertova neměl.        

 

foto: Synek

Opět nejkratší čas.     

 

foto: Synek

 

foto: Synek

Snídaně v lese.      

 

foto: Synek

Vložená agrodisciplína: kdo na povel "Plyn, postřik !" dokáže dříve postříkat pole o rozloze 10 ha.

 

foto: Medek

Autor reportáže podává zprávu o Otvírání claimů ČTK, New York Herald Tribune a dalším tiskovým agentůrám.

 

Synek pak zachránil svůj život návratem do Malešova. Takže další průběh soutěží dokumentoval Medek, viz některé další fotky a Bašta, viz samostatná reportáž, na níž je odkaz na konci, dole.

 

foto: Medek

Rodrigo chytá klíč

 

foto: Medek

foto: Medek

Překonávání vodního toku.

 

foto: Medek

Důl na magnetit

 

foto: Medek

Jezevčí díra.

 

Konečné pořadí teamů:

1. Rafťáci Dunovský

2. Beer Mug Goldpanning Team

3. Karel

4. Gábina

5. Předseda

 

foto: Synek

Statečný syn Láertův opojen vítězstvím svého týmu k němuž lvím podílem přispěl.

 

foto: Synek

Ještě jedna mimosoutěžní disciplína: Karel u krbu předvádí vyhánění vlka.

foto: Synek

foto: Synek

Vlk zahnán ?

 

 foto: Synek

Posléze proběhla bez větších incidentů valná hromada Českého klubu zlatokopů.

 

 foto: Synek

Standa cvičil s Tadeášem.

foto: Medek

 Docvičil a vrátil pachatele rodičům.

 

foto: Synek

K večeru byl rozdělán oheň v krbu a rozezvučely se struny a rozezněly hlasy zpěváků.

foto: Synek

foto: Synek

foto: Synek

foto: Synek

foto: Synek

foto: Synek

foto: Synek

 

 

foto: Medek

"Nevěřím, že v Kestřanech jsou takový nugety."

 

foto: Medek

Následuje velmi záhadná scéna, kdy se Jeníček snaží zmást čarodějnici bydlící v chaloupce, ale nakonec čarodějnice děti stejně polapí, uvězní a vykrmuje, aby je mohla sežrat. V rozhodující chvíli Jeníček vymyslí fintu, nechá čarodějnici nasednout na lopatu a strčí ji do pece.

 

foto: Synek

Jeník ví své.

 

foto: Synek

Neděle ráno těsně před odjezdem.

 

foto: Synek

Velbloud, jsa pověřen organizováním Otvírání claimů 2007, sundavá cedule.

 

foto: Synek

Myslím, že jménem přeživších, mohu poděkovat Liborovi za skvělou organizaci Otvírání claimů.

 

Odkazy:  Baštova reportáž

                Pozvánka + mapa

 

 

%