Ahoj, posílám vám dílčí reportáž z otevírání klajmů v Malešově a okolí 2006.

Po disciplíně namáčení jsme se přesunuli na vršek, kde se ve starém lomu konala další disciplína- Jeden z členů družstva házel naslepo shora tenisáky a druhý je dole chytal a nesměl vyšlápnout z určeného kruhu. Všechny tři míčky pochytal jenom předseda.

  

Na skále nalevo je Kuba házeč v kukle a dole vpravo je chytač Míra v kruhu šišoidu určeném lanem.

Další cesta nás vedla okolo starých dobývek na železnou rudu, které někteří z nás zevrubně probádali.

Poté jsme sešli pod hráz přehrady, kde se závodilo v přeručkovávání toku po laně. Zde si vedl nejlépe Jirka Dunovský s podivuhodným Tarzan stylem.

O kousek níž po proudu každé družstvo úkol s pomocí nějakého ohně přivést k varu litr vody v ešusu, vymáchat v ní čínskou polívku a sníst to s půlkou chleba.

Tady záleželo hodně na osobní přípravě a intuici. Kdo něco tušil, mohl si sebou vzít různá paliva a vařiče. Jen rychlovarná konvice jednoho z družstev nebyla uznána.

To byla poslední disciplína ve vzdáleném terénu. Odtud jsme se vrátili do Malešova okolo rybníka s vyhlídkou na krásné vodopády pod hrází.

Definitivně poslední soutěžní úkol- rýžování v přehradě pod malešovskou tvrzí. Odteď je to místo zlatonosné, uplavalo nám tam deset zlatinek.

Bezprostředně po opětném shromáždění zlatokopeckého lidu nastala valná hromada.

Po valné hromadě a vyhlášení výsledků soutěže následovala zábava se zpěvem a kanci až do rána.

Ráno, když udeřila krutá žízeň, Libor se obětoval pro celek a nastalo veliké spuštění. Spuštění Libora na špagátě do sklepa a vytažení plné bečky a Libora ven.

 

Ještěže je ten Libor tak dobře vycvičený...

Všichni se začali postupně rozjíždět ke svým domovům a i posádka našeho auta se rozloučila a jako jediní jsme využili nabídku Honzy Kavalíra na exkurzi do podzemí Kutné Hory.

Nejprve jsme lezli do dolu, kde bylo hodně žebříků a taky vody. Systém průzkumných štol a šachet ústící na jedné zahrádce mezi cibulí.

Potom nás Honza protáhl jinou štolou, prý typu "psí díra", kde se muselo lézt po čtyřech.

No a pak zazvonil zvonec a akci byl konec.

Honza

Odkaz: Synkova reportáž   Odkaz: Synkova reportáž