Zpráva ze setkání ČKZ v Rohanově dne 17.11.2006

 

Poděkování: Všem, kteří se podíleli na organizaci MR 2007 v Novém Kníně. Organizátorům setkání s pracovníky Safiny. Ivanu Synkovi za webové stránky a za kalendář ČKZ 2008.

 

Nugety novorozencům: Lenka Baštová, Magdalénka Brandtová, Johanka Vašíčková

 

Bylo upozorněno na nadcházející Mistrovství světa 2008 v Navelgas v Asturii ve Španělsku.   Informace o Navelgas, Asturii a Španělsku lze nalézt na našem webu:

Předběžný program MS 2008

Informace o Španělsku, Asturii a Navelgas z roku 2005 - to bylo ME v Navelgas.

Cesta z Francie do Asturie v roce 2005.

Reportáž z ME 2005 Navelgas

 

Jirka Dunovský referoval o zasedání WGA v Dawsonu:

Na pořadu jsou změny pravidel soutěží. Jsou navrhovány následující změny, které musí projít legislativním procesem, t.j. bude sestavano paragrafové znění, bude dáno k vyjádření národním asociacím a poté se bude o nich hlasovat, pravděpodobně při mistrovství světa 2008, takže by se podle nich mělo soutěžit v roce 2009. 

Navrhované změny:   .... upřesnění viz mail Jirky Dunovskýho dole pod čarou

- Soutěžní zlatinky, rozměr minimálně 1 mm.

- Na MS zrušit kategorii začátečníci.

- Časový limit pro jedno kolo snížit na 15 minut.

- Penalizaci za ztracenou zlatinku snížit z 5 minut na 3 minuty.

- Zavést kategorii tradiční pánve.

- Změnit soutěžní pravidla tak, aby všichni soutěžící byli zapojeni do soutěží minimálně do pátku.

- Mistrovství světa 2011 bude v Polsku.

 

ČKZ navrhuje, aby Česká asociace zlatokopů si od WGA vyžádala přehled navrhovaných změn pravidel.

 

ČKZ hodlá podporovat starty svých členů v soutěžích. Přijímají se tato opatření:

- ČKZ nakoupí několik kusů špičkových pánví, které budou k dispozici členům klubu pro trénik a pro starty v soutěžích.

- Zpětně proplácet startovné všem členům klubu, kteří se v MS a ME probojují do finále.

- ČKZ vyhlásí soutěž o nejdelší a o nejtěžší zlatinku nalezené v roce 2008. Pravidla pro tyto soutěže připraví Bláha pro nejdelší zlatinku a Dunovský pro nejtěžší zlatinku.

 

Otvírání claimů a valná hromada bude 26.4.2008 v Putimi. Dáša Chloubová připraví pozvánku. V souvislosti s tím Zdeněk Medek ohlásil, že nebude pro příští období kandidovat na vedení klubu.

 

Reportáž z Rohanova 2007 zde.

 


________________________________

Od: "Dunovsky Jiri" <jiri.dunovsky@comap.cz>
Datum: 21. listopadu 2007 16:40

Jinak bych chtěl upřesnit ty závěry z WGA:
Následující čtyři body byly už schváleny na zasedání WGA v Dawsonu a platit by měly (jestli se nemejlím) až od přespříštího MS, tedy od Itálie. Prý ten legislativní proces takto funguje. Ale zřejmě o tom nikdo u nás nevěděl dopředu.
- Soutěžní zlatinky, rozměr minimálně 1 mm.
- Na MS zrušit kategorii začátečníci.
- Časový limit pro jedno kolo snížit na 15 minut.
- Penalizaci za ztracenou zlatinku snížit z 5 minut na 3 minuty.

A tyhle body zatím čekají na paragrafové znění:
 

- Zavést kategorii tradiční pánve.
Možná řešení:
- výběr na soutěžišti mezi pánví s plochým dnem a čínským kloboukem (zdá se, že k této variantě se klonilo nejvíc lidí)
- soutěž se dvěma kýbly, každý rýžovaný jiným typem pánve dle předchozího bodu
- 2-3 kola, každé s jinou pánví, čas se sčítá

- Změnit soutěžní pravidla tak, aby všichni soutěžící byli zapojeni do soutěží minimálně do pátku.
Možná řešení
- 3-4 kola během prvních dní (čtvrtek-pátek), kde se všem časy sčítají a do již tradičního semifinále postupuje 60 nejlepších
- Kanadský systém "lucky loosers" (v překladu do češtiny - "šťastní babráci") - po vypadnutí z prvních vyřazovacích kol následuje "druhá šance" tedy přestup do druhé části pavouka, kde je pár míst, které vrací soutěžícího do hlavní soutěže. Dále v Kanadě existovala také B kategorie, kam postupovali babráci tuším ze čtvrtfinále a mohli se tak stát mistrem světa v B kategorii. Takle kategorie byla ale opakovaně označena za málo zajímavou, snad jen jako trénink, ale většina neviděla smysl snažení v "béčku"

Tady je snaha zavést tyhle dvě změny do praxe co nejdříve, tedy odsouhlasit na příštím MS a platit by měly snad zase od Itálie 2009 (jakýsi zrychlený legislativní proces)
 

Ahoj
Jirka