Majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní zlata 2011,

Zlatá Baňa  22. - 24. 7. 2011

Výsledky

Najmladší účastník: Matúš Kollár (COLY), 2 roky z PKZ (Podtatranský klub zlatokopov)

Zahraničná účas - Česká republika, Požsko, Rakúsko, Nemecko

Převzato z http://www.zlatabana.sk/index.php/zivot-v-obci/kulturne-a-sportove-podujatia/28-ryzovanie-zlata-2011