Jedno obyčejné rýžování

I vybrali jsme se jednoho letního rána směrem poledním, by nalezli jsme sobě hojnost zlata, jakož i drahého kamení do tajných přísad skla a mastí na hexnšůs...

Za tím účelem jsme sobě ke splavu i elektrické čerpadlo s akumulátory propachtovali, by práce lépe a snadněji uplývala.

  

A již, písek vydobytý v lopotné dřině a přesítovaný do aluminiového pláchla pilně jsme vsypávali.

 

A anštok té roboty bylo velice, činili se k tomu muži, kteří už skoro na záda nemohli i pacholata, která lopatcem sotva mávala.

 

I ukázalo se, že v těch krajích byla hojnost zlata veliká a naše dřina byla odměněna žlutým leskem královského kovu.

 

 

The end.

l.p. 2012  Honza Bašta + foto

 

%