Budování závodiště v Novém Kníně

Motto:

Důležité kroky, kterými je třeba se řídit při přijímání efektivních
rozhodnutí o povyšování pracovníků a obsazování funkcí:


1. Přidělovaný úkol si důkladně promyslete. Funkční náplně mohou
přetrvávat dlouhou dobu. V jednom velkém výrobním podniku se např. funkční
náplň ředitele divize prakticky nezměnila od doby, kdy podnik před třiceti
lety začal s decentralizací. Přidělované úkoly se však mění neustále a
nepředvídatelně.


2. Podívejte se na několik potenciálně kvalifikovaných lidí. Formální
kvalifikace je minimálním požadavkem k tomu, aby se kandidát vůbec bral
v úvahu; její neexistence ho automaticky diskvalifikuje. Má-li vedoucí
pracovník přijmout efektivní rozhodnutí, měl by zvažovat tři až pět
kvalifikovaných kandidátů.


3. Důkladně se zamyslete nad tím, jak na tyto kandidáty pohlížet. Ústřední
otázkou není: "Co kandidát umí nebo neumí?" Otázka spíše zní: "Jaké jsou
přednosti každého z nich a jsou to ty správné přednosti pro přidělovaný
úkol?" Někdo může být např. výborně kvalifikován pro technické aspekty
dané funkce; jestliže však přidělovaný úkol vyžaduje především schopnost
vybudovat tým a jestliže tato schopnost chybí, není takový člověk
dostatečně vhodný. Výkonnost nemůžete vybudovat na slabinách. Budovat
můžete pouze na přednostech. Záleží na schopnosti splnit přidělený úkol.
Jestliže ta existuje, ostatní může vždy dodat podnik.


4. Promluvte si o každém z kandidátů s několika lidmi, kteří s ním
pracovali. Úsudek jednoho vedoucího pracovníka je sám o sobě k ničemu.
Protože každý z nás má své první dojmy, předsudky, záliby a antipatie,
musíme si poslechnout, co si myslí ostatní lidé.


5. Dbejte na to, aby jmenovaný rozuměl své funkci. Když je jmenovaný
pracovník v nové funkci tři nebo čtyři měsíce, měl by se už soustředit na
úkoly této funkce spíše než na své předchozí přidělené úkoly. Je
povinností vedoucího pracovníka pozvat si takového člověka k sobě a říci:
"Jste už oblastním ředitelem prodeje (nebo čímkoli jiným) tři měsíce. Co
budete muset udělat, abyste ve své nové funkci dosáhl úspěchu? Promyslete
si to, vraťte se za týden nebo za deset dnů a předložte mi to písemně.
Jednu věc vám ale můžu říci hned: to, co jste udělal, abyste dosáhl
povýšení, téměř určitě není to, co budete muset dělat nyní." (str. 53)
-- Drucker
 

Motto:

Rimmer:
Jsi zcela egocentrický, při prvních potížích utečeš, staráš se jen o sebe.

Jsi ješitný, sobecký, narcistický a posedlý sám sebou.

Kocour: To jsou moje nejlepší vlastnosti!
 

- Red Dwar

 

  +     


16.8.2012

Tuto fotku autor nazval: Chromý stařec o berli usazuje buňku.

 

   +  


17.8.2012

 

 

%