Otvírání claimů

Žichovec 18. - 20. 5.2012


Tradiční otevírání klajmů proběhlo tentokrát v autocampu Žíchovec v Pošumaví.

 

V sobotu dopoledne byla pro děti připravena "soutěž" v hledání vltavínů. To se uskutečnilo na blízkém poli. Kousek pole byl pro všechny případy "zavltavínován" drobnými střípky vltavínů.

 

Děckám bylo názorně předvedeno, jak se vltavíny hledají - nikam nepospíchat, pozorně koukat na zem, mít trochu štěstí a hledat lahvově zelené střípky. Kdo měl štěstí a nalezl více kousků, rozdělil se s tím, kdo nic nenašel.

 

Odpoledne kolem jedné odvážní vytvořili soutěžní dvojice a zlehka začalo plnění disciplín. První disciplína spočívala v uříznutí syrového kousku borovicového špalku tupou břichatkou (suchý špalek ostrou břichatkou přeřízne kde kdo). Zde šlo o vytrvalost a jak říká Abbé "..je to vo psychice". Hodnotil se umělecký dojem při řezání.

 

Dalším úkolem bylo poznat ukázku zlata v hornině z jakého ložiska pochází. Pro někoho tvrdý oříšek, zkušení matadoři Zdeněk a Bláža z pohodlí svých sedátek vše určili bez problému.

 

A pak se celá skupina přesunula k údajně zlatonosné Blanici, kde v náhodném časovém limitu, kdy se čas neměřil (odhaduji cca 30 minut) rýžovalo. Urputnými rýžovníky byla zlatonosnost ověřena.


Do soutěže bylo věnováno 5 volných vstupenek do grafitového dolu v Českém Krumlově (blíže o dole www.grafitovydul.cz) a o toto bylo losováno. Oficiálním vítězem třech soutěžních disciplín byla dvojice Zdeněk a Bláža, kteří svá zkonzumovaná piva měli za první místo a tudíž zdarma. Uznání za výdrž patří také těm, kteří ve snaze přeříznout špalek dosáhli toho, jak se říká lidově "schovali list".

Vilém Jansa z Unhoště a dostal putovní pohár. Zpočátku vůbec nevěděl o co jde a ještě když jsme mu řekli, že za to bude muset pořádat další ročník otevírání claimů. Nakonec se na další otevírání přihlásila Veronika na mlýně.

 

Děti a některé ženy kreslily, nejzajímavější je kresba Mirky o jejím Posumovi

 

Od 17h byla valná hromada ČKZ a opět Blážovi to nejvíce slušelo, když se chránil proti slunci házecími kroužky dětí. Postupem času umdlévali na slunci všichni.

 

Bylo to pěkné, dobře zajištěné a zorganizované.

 

foto:

   

Z povídání Bohouše a Šárky sestavil Ivan

%