od : Jan Bašta
Pár fotek ze dne města Písku v rámci festivalu Architectureweek, kde jsme s Pepou zajišťovali předvádění zlata. Využili jsme toho i k propagaci Klubu a soutěže v Kestřanech. Celá akce probíhala na Náměstí Republiky. Mimo jiné jsme naučili rýžovat i starostu Prahy 1 a starostu Písku.

 

Na snímku zleva:

starosta Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, místopředseda ČKZ Jan Bašta, starosta města Písku JUDr. Ondřej Veselý.

 

foto:

         +  

%