rýžování s dětmi ve školce ve Smečně

27.1.2017

Dobré věci se mají (prý) opakovat.
Já to své obvodní doktorce tvrdím už léta, ale ona mi tvrdošíjně zakazuje uzené, slaninu, škvarky, vepřové výpečky a podobně.
Zhruba před rokem jsme zkusili s mou drahou paní správcovou učit rýžovat děti v mateřské školce ve Smečně.
Na jedné vernisáži opět slovo dalo slovo s paní učitelkou Evou a tak jsme se dohodli, že bychom mohli akci zopakovat.
Některé děti si to za ten rok pamatovaly a ptaly se, jestli i letos bude rýžování zlata. 
Některé se ptaly, kdeže je ten pán, co tu byl vloni.
Letos mi bohužel pracovní povinnosti nedovolily se akce zúčastnit, takže to zbylo na mou drahou ženu, samu samičku samotnou.
O takovém "fullservice" bych si mohl na podobnách akcích já nechat jen zdát.
Má žena (takřka drahá) byla v místě bydliště naložena, odvezena do Smečna.
Je potěšitelné, že si děti ve školce pamatují pobudu, kterého viděly před rokem.
Dokonce o té akci mají záznam v kronice (každý týden jedno dítě dostane domů "rybičky" ušité z textilu a jeho rodiče zapíší do kroniky vyprávění svého dítěte o dění za uplynulý týden, viděno očima toho dítěte, ale pochopitelně zaznamenáno rodiči).
Dětičky ve školce ze skupiny "Rybiček" měly ve třídě výstavku kamenů a minerálů, které díky paní učitelce Štanclové dokázaly ve velké většině pojmenovat.
Děti také před rýžováním připravily nádoby s vodou a z pískoviště nanosily písek. Pro paní, co je vyučovala rýžování, také přednesly tři poměrně dlouhé básničky.
Pak nastalo rýžování zlata. Rýžovaly nejen děti od "Rybiček" ale i z druhé třídy. Celkem asi 29 osob, počítaje v to 27 dětí a 2 učitelky.
Děti dostaly vyrýžované zlatinky nalepené na barevném diplomu formátu A4 a k tomu omalovánky jednak s tematikou první pomoci a také s tematikou  bezpečně na silnici.
Dětem i dospělým se akce líbila. Potěšující bylo, že i loňská akce v některých dětech zanechala stopy a snad nám díky tomu vyroste i dorost.

Jirka V.


zpráva paní učitelky Štanclové ze školky ve Smečně:

Jak jsme si u Rybiček hráli na zlatokopy

     Na letošní návštěvu lektorky Hanky a rýžování zlata u Rybiček se těšily všechny děti, které si pamatovaly loňskou akci se zlatokopy Hankou a Jirkou. A těšila se kolegyně Jindřiška a také noví kamarádi v naší třídě, když jsme si vyprávěli, co nás čeká a vytvořili jsme si ve školce malou výstavu o nerostném bohatství nazvanou „NENÍ  KÁMEN  JAKO  KÁMEN“. Před touto akcí jsme si prohlíželi obrázky a určovali lidská povolání a také, co lidé ke své práci potřebují.
     Věříme, že se těšily také děti ze třídy Sluníček s paní ředitelkou Miluškou a paní učitelkou Blankou. A proč jsme pozvali naše kamarády ze třídy Sluníček? Protože v celé školce onemocnělo hodně dětí neštovicemi a byla by škoda, kdybychom ze Slaného do Smečna vezli lektorku Hanku pro málo zlatokopů. Měla diplomy pro celou naši třídu a zkumavky se zlatinkami také. A navíc přinesla všem dětem jako dárek omalovánky.
     Na začátku akce vyprávěla dětem o práci zlatokopů a ukázala jim pánve, které se používají na soutěžích. Krásné diplomy a zlato ve zkumavkách poskytl Český klub zlatokopů. Děti se zájmem poslouchaly všechny informace a ochotně pomáhaly podávat zkumavky se zlatinkami a uklízet prázdné zkumavky na stůl. Jindřiška vyplnila na diplomy jména dětí a podávala nastříhané kousky izolepy na přilepení zlata na diplomy. A já zdokumentovala hezkou akci svým fotoaparátem. Zkrátka dopoledne bylo pohodové, protože jsme sehraná parta.
     V 10 hodin jsme s kolegyní Jindřiškou daly dětem diplomy a omalovánky do šatny, aby si je děti mohly odpoledne odnést domů.
Děti se oblékly na vycházku, vzaly plastové lopaty a šly jezdit na zasněženou cestu. Sluníčko krásně svítilo a děti si cestou na „sjezdovou dráhu“ sdělovaly zážitky z rýžování zlata.

      Do třídy Rybiček přišli kamarádi ze Sluníček se svými učitelkami a měli dostatek času na hledání zlatinek v rýžovacích pánvích. Také tyto děti dostaly originální diplomy od Českého klubu zlatokopů a od lektorky Hanky krásné omalovánky, kde si děti mohou opakovat pravidla bezpečnosti.
     Před obědem děti paní Hance přednesly básničky, které se učíme na recitační soutěž Slánka.
Texty už umí dobře Vojta, Laura a Tobiáš. Ukázali jsme exponáty na naší výstavě „kamenů“. Když jsem se ptala dětí, co si z výstavy pamatují, hlavně Vojta předvedl svoje dobré znalosti. Z ostatních předškoláků musím pochválit i Františka, Lauru, Nelu a Vaška.

     Po obědě jsem paní Hanku pozvala domů na kávu a moučník a pak jsme ji odvezli autem i s jejím vybavením do Slaného. Myslím, že všichni budeme rádi vzpomínat na hezký a poučný program při prohlížení fotografií a budeme se těšit na další akci. Děkuji paní Hance za všechny Rybičky a Sluníčka z naší školky. Ať svítí sluníčko všem zlatokopům, jak dnes svítilo nám. A nejen to na obloze.
27.ledna 2017   
          
text a foto: Eva Štanclová, MŠ Smečno
třída "Rybiček", poněkud oslabená neštovicemi