2. ročník rýžování zlata Štěkeň 2018"

9.6.2018 Štěkeň

Sobotní akcička ve Štěkni, rýžování na pěkném místě za velmi vydařilého počasí.
Zlata pomálu, ale za trpělivost a píli byla vždy nějaká odměna.

Z jihu Bohouš, Dáša, Jarda, „Bobeš“ Pepa Novák.