Mistrovství světa v rýžování zlata 2020, Nový Knín    

17.8.-23.8.2020

Český klub zlatokopů vypisuje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LOGO PRO MS2020 V RÝŽOVÁNÍ ZLATA


Řízení se mohou účastnit jak členové tak příznivci klubu či jakýkoli zájemce z řad soukromých či právnických osob.

Nabídky zasílejte na adresu sdunovska@seznam.cz

Zadavatel: Český klub zlatokopů www.zlatokop.cz/CKZ/

Logo by mělo odrážet historii a aktivity spojené s rýžováním zlata, zlatými horečkami a vztahem k přírodě.


Použití:     medaile
                odznaky
                diplomy
                trika
                tiskoviny
                webové stránky

Provedení: v barvě i černobílé

Termín:     uzávěrka pro zaslání návrhů je 31.3.2018

Výbor klubu vybere vítěze na valné hromadě v dubnu 2018. Výbor si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze.

S vítězem bude sepsaná smlouva na grafický podklad loga pro výše zmíněná použití za odměnu 5.000,- Kč.
Logo se poté stane majetkem ČKZ.

Pokud budete požadovat bližší informace, spojte se prosím se zástupcem klubu


Prosíme zájemce z řad klubu, aby v této věci oslovili i své známé dle svých možností.