Základní údaje o Českém klubu zlatokopů

Historie zlatokopeckých soutěží ve světě a u nás

Jak rýžovat

Desatero přikázání zlatokopa dle J.M.Hutchingse 1853

Medailové výsledky členů České asociace zlatokopů