Český klub zlatokopů

Český klub zlatokopů je dobrovolné a nezávislé sdružení všech zájemců o geologii ložisek zlata, historii jejich těžby a způsobu jejich prospekce.


První krůčky k osvětě rýžování zlata byly učiněny koncem 70. let, kdy zaměstnanci tehdejšího geologického ústavu zorganizovali první rýžování zlata u Slaníku na Otavě. Od té doby až do roku 1989 se v pravidelných dvouletých intervalech pořádaly závody v rýžování zlata ve zlatonosných oblastech v Čechách a na Slovensku. Od roku 1991 jsou pravidelně každý rok organizovány závody v rýžování zlata, kdy se pravidelně střídají v pořádání soutěží Český klub zlatokopů, Moravskoslezský klub zlatokopů a Slovenský klub zlatokopů. V Čechách oficiální soutěže proběhly 2 x u Slaníku na Otavě, 2 x v Louňovicích pod Blaníkem, v Pikovicích na Sázavě, 2 x ve Velké Lečici na Kocábě, 3 x u Nového Knína – zatím poslední mezinárodní soutěž zde proběhla v roce 2014.
Vrcholem českého zlatokopeckého snažení bylo ve spolupráci s Českou tábornickou unií uspořádání Mistrovství světa v rýžování zlata ve Velké Lečici na Kocábě v roce 1999, první svého druhu v tzv. východním bloku
. ČKZ je od roku 1994 členem Světové zlatokopecké asociace, která má sídlo ve Finsku a sdružuje 22 států z celého světa.


Kromě pořádání oficiálních mezinárodních soutěží v rýžování zlata členové Českého klubu zlatokopů pořádají, nebo se účastní či zúčastnili s ukázkami rýžování zlata při různých společenských akcích pro veřejnost – např. Zimní rýžování na Klínci, Hornické slavnosti v Rudolfově, Dětské dny. Pravidelně již od roku 1991 ČKZ pořádá o první srpnové sobotě Rýžování zlata na Otavě v Kestřanech, dále  Muzejní noc v Novém Kníně, doprovodné akce na letních táborech, Setkání hornických měst a obcí ve Stříbře a v Příbrami, rýžování ve Slaném, rýžování ve Fort Harry.


ČKZ stál také u vzniku několika naučných hornických stezek, které mapují dolování a zpracování zlata. První tři stezky, které přibližují veřejnosti tuto činnost, vznikly v roce 1999 v okolí Nového Knína – Naučná stezka Nový Knín a okolí, Naučná stezka Kozí hory – Libčice, Naučná stezka Zlaté Psí hory u Mokrska. V roce 2010 byla, díky činnosti členů ČKZ, slavnostně otevřena Hornická naučná stezka Albrechtovice u Prachatic, tito členové také stáli v roce 2015 za vznikem Geologické expozice hornin Prachaticka „Fefrovské rybníky“.


Členové Českého klubu zlatokopů podpořili svými nálezy vzorků zlata z českých lokalit vznik expozice o zlatě v Muzeu těžby a zpracování zlata v Novém Kníně – zdejší muzeum je pobočkou Hornického muzea v Příbrami. Také Hornické muzeum v Rudolfově má v expozici vzorek vyrýžovaného zlata. 


Členové Českého klubu zlatokopů se aktivně podílejí i na archeologických výzkumech historických lokalit spojených s těžbou zlata a stříbra. Svými nálezy obohatili expozici v Muzeu těžby a zpracování zlata v Novém Kníně, ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd se podíleli v roce 2001 a 2002 na archeologickém výzkumu zlatodolů u Horské Kvildy, jsou činní v okolí Jílového u Prahy, dokumentují a zachraňují podzemí Kutné Hory.


Více také na webu : www.zlatokop.cz/ckz/

informace ke stažení zde