World Goldpanning Championships 2005, Pilgrim Rest, South Afrika

 

Historie zlatokopeckých soutěží ve světě a u nás

Tradice mistrovství světa vznikla v roce 1976 ve finské Tankavaaře, kde bylo uspořádáno 1. MS a kde byla založena Světová asociace zlatokopů (WGA). Po rozšíření WGA o další evropské i zámořské státy se o pořádání MS uchází stále více zájemců, a posledních 10 let se MS  koná vždy v jiné zemi.  Dnes má WGA 20 členů včetně Japonska, Austrálie, USA a  evropských zemí. 

V Čechách mají soutěže v rýžování zlata  letitou tradici. 1. soutěž - v r. 1979 na Otavě,  pak další na Blanici, Sázavě a naposledy Kocábě střídavě se slovenskou  Rimavicou,   Jasenie a Hodrušou a Zlatými Horami na Moravě, původně  pořádané českým a slovenským geologickým ústavem. Po vzniku Federace českých a slovenských zlatokopů tato organizace jako člen WGA převzala organizaci mistrovství republiky. Po vziku České republiky byla založena Česká asociace zlatokopů (ČAZ). Od r. 1991 jsou soutěže již oficiálním  MR podle pravidel  Světové asociace zlatokopů.  Účast na našich soutěžích je v evropském měřítku ojedinělá - každoročně přes 400  soutěžících.  Na Mistrovství světa na Kocábě v roce 1999 se sjelo 630 účastníků z celého světa. Podle zvyklostí i pravidel WGA  se mezinárodní soutěže vždy konají  na místě historicky spojeném s výskyty a dobýváním zlata a doprovodný program bývá zaměřen vedle tradiční zábavní složky i na historii  výskytů zlata a jeho vliv na vývoj dané oblasti.