•      Zimní rýžování na Bojovském potoce (18. ročník) - AAR
  18th Winter goldpanning on the Bojovský creek.

  3.-5.1.2020 tradiční první jarní akce ČKZ

  Tak letos už po Letos již po osmnácté tradiční akce na prvním rýžování pořádaném ČKZ.
  Reportáž z akce zde.

  


•      PF 2020

  Výbor klubu přeje všem zlatokopům a partnerům klubu klidné prožití Vánočních svátků, v roce 2020 dostatek zdraví,
  štěstí, rodinné a pracovní pohody a to vše zpestřené zlatokopeckými úspěchy.
  Partnerům a sponzorům Českého klubu zlatokopů děkuji za projevenou důvěru a jménem klubu se těším na další spolupráci v roce 2020.

  Předseda ČKZ Bohouš Toms

    Některé zprávy, které zde v rubrice "Aktuality" ležely delší dobu byly přesunuty do rubrik:

  Různé    Články     Zprávy, fotky, výsledky

  Případně do rubrik: Co bylo kdysi aktuální - actual in the past

  2001   2002   2003    2004    2005   2006   2007   2008    2009    2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019  


 

 %