Přehledná mapa starých dolů na zlato a stříbro v okolí Českého Krumlova

převzato z http://www.ckrumlov.cz/cz1250/atlas/t_predol.htm

Český Krumlov a okolí, mapa starých dolů, kde se těžilo stříbro a zlato
 
Legenda :

1.

ústí přístupných štol
2. ústí nepřístupných štol a šachet
3. známý průběh chodeb přístupných štol
4. staré odvaly
5. přibližná lokalisace dnes již aplanovaných starých hornických prací
6. pravděpodobný průběh rudních žil a poruchových zón s impregnačním zrudněním