Zpráva o ověření zlatonosnosti v oblasti Benecka.

 

Dne 15. 9. 2007 jsem v doprovodu p. Gerstnera odebral vzorky z následujících lokalit:

a. Ve zlatých potůčkách

b. Křížlický potok

c. přítok Cedronu v Dolních Štěpanicích

d. Cedron v Prakovicích

 

Vzorky měly minimálně 10 litrů přesátého materiálu /síto 10 mm/, oddělení těžkého podílu bylo provedeno na rýžovací misce. Šlich byl prohlédnut  20 x zvětšující lupou a povařen v kyselině dusičné. Ve všech vzorcích  byly zjištěny následující minerály: magnetit x, pyrit x, schelit, zirkon. Pouze ve šlichu  z oblasti „ Ve zlatých potůčkách“ byly nalezeny 2 miniaturní zlatinky o velikosti do 0,1 mm. Část šlichu z Křížlického potoka bude ještě rozpuštěna v kyselině fluorovodíkové.

 

Závěr:

V knize „Zlato v Českém masivu“ je část zkoumané oblasti zahrnuta ve snosové oblasti. Zde se zlato nalézt nepodařilo. Zlatinky z oblasti „Ve zlatých potůčkách“ jsou miniaturní, přesto potvrzují výskyt zlata v této oblasti, i když pouze mineralogického významu.

8. 10. 2007                                                                           Zdeněk Medek

odběry označeny červenými kroužky

 


  Od: <janbasta@email.cz>
Předmět: Au
Datum: 28. října 2007 17:52

Mám jedno doplnění k předsedově reportáži z Benecka: Lokalita Zlaté potůčky, neboli Zákoutí se ve vší literatuře vyskytuje jen ve stále opakované zmínce, ve které se praví, že tamní rýžoviště zastavil Jan Lucemburský. Ve zlatých potůčkách se vyskytují potůčky dva a oba se vlévají do Jizerky téměř ve stejném míště. Nevím, z kterého bral Předseda, ale u toho jižnějšího potůčku se dají pozorovat (snad) montání tvary, jako rigoly, přeložky potoka a snad i malé sejpy. Vše je setřené časem přiměřeně ke stáří těžby , sklonu svahu a drsným klimatickým podmínkám. Zlata se tu opravdu moc nevyskytuje, stejně je to v KRNAPu, alespoň tu drobní, ani velcí zlatokopové nenadělají paseku. Jednu drobnou zlatinku jsem vyrýžoval před léty i o něco níže na Jizerce.

Honza- BMGT