Zlato  (převzato z http://www.sweb.cz/Tahak/Chemie.htm )
1,chemie prvek z I. B skupiny periodického systému. Protonové číslo 79, relativní atomová hmotnost 196,9665, teplota tání 1 064 °C, teplota varu 2 808 °C, hustota 19,32.103 kg.m–3. Znám od starověku. Ušlechtilý žlutý, stálý, velmi kujný kov, elektricky i tepelně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejm. ryzí. Reaguje pouze s lučavkou královskou a s kyanidy (za přítomnosti kyslíku). Používá se zejména k výrobě šperků (ve slitinách se stříbrem, mědí, palladiem či niklem) a k pozlacování neušlechtilých kovů. Je základem každé měny. Ve sloučeninách má oxidační číslo I a III;
2,mineralogie krychlový nerost, tvoří plíšky a zrna uzavřená nejčastěji v křemenné výplni žil. Krystaly nejsou hojné, často mikroskopicky rozptýleny v šedém žilném křemeni. Barva i vryp zlatožluté, T = 2,5, hustota 15,5 – 19,3 g.cm–3. Vyskytuje se ryzí nebo ve slitině se stříbrem (elektrum). Po rozrušení žil se dostává do náplavů a odtud se rýžuje. Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, na Urale, v Austrálii; valouny zlata (nugety, až kilogramové) v Kanadě a na Sibiři. V ČR jsou zlatonosné žíly ve středních Čechách (Jílové, Roudný), na Slovensku u Kremnice.