ZÁPIS Z VALNÉ DROMADY ČKZ, KONANÉ 1. 5. 2004

 

 

dle prezenční listiny se valné hromady zůčastnilo 49 členů ČKZ

 

 

  1.   Zahájení – Medek

         2    Zpráva o činnosti klubu v r. 2003 - Medek

-mistrovství republiky                                                          

-Kestřany

            -účast na závodech v cizině – viz www.

             Mistrovství republiky

             Dopadlo dobře, spokojenost účastníků i diváků.Výsledky ČKZ mohly být lepší.

             Akce skončila prodělkem 40 000,- pro ČKZ a 40 000,- pro ČTU

             Výhled na pořádání mistrovství v r.2007 – pokud se nepodaří sehnat sponzory,

  nebude reálné pořádání mistrovství ve stylu a úrovni minulých mistrovství.

3        Zpráva o hospodaření klubu – Alena Oupická

na účtu je 92 000,- Kč

schodek na MR – 40 000,-

na rok 03 má zaplacené příspěvky 107 členů, PROSÍM DOPLATIT.           

4        Příprava a návrhy soutěží v Kestřanech – Bláha

5        Naše účast na MS 2004 – 10-22. srpna 2004

            - do autobusu dosud přihlášeno 20 lidí, Veronika a Jana Karenová Vás ještě přihlásí.

6        Poděkování I. Synkovi za vedení vebových stránek.

7        Informace o činnosti  WGA – Veronika Štědrá.

8        V Bláha chce odejít ze své funkce k 1. 5. 2004, po 25 letech práce v klubu.

Jako svého nástupce navrhuje Frantu Hralu.Následovala volba nového místopředsedy, valná hromada jednohlasně zvolila Ing. F. Hralu místopředsedou ČKZ. hrala.f@centrum.cz  Z.Medek a Veronika Štědrá poděkovali Bláhovi za výkon funkce. Adresa ČKZ je do listopadu stejná.

9        Honza Bašta zve účastníky na sjezd Sázavy včetně rýžování – 2. 5. 2004

10    Členové ČKZ jsou zváni na 10. ročník soutěže ve Strážku – 5. 6. 2004

11    Pozvání na prohlídku štoly ve Studeném – 2. 5. 04

12    Jíra navrhl, aby místo konání valné hromady bylo putovní a zároveň nostalgicky zavzpomínal na Lečici. Na Rohanově se rozhodne o dalším místě konání – návrh 2005-Plzeň, 2006 - Kutná Hora

13    Jirka Dunovský poděkoval Blážovi  a navrhl ho na čestného předsedu klubu – valná hromada tento návrh jednohlasně odsouhlasila.

14    Exkurze Krkonoše 12-14. 6. 2004 přihlášky u Honzy Bašty

15    Starostka Bojanovic/Malá Lečice/ nás oslovila s žádosti o pořádání soutěže pro děti při příležitosti oslav 700let obce a MDD.Přislíbeno.29. 5. 04 cca od 12hod.

16    totožný termín–Nový Bor – setkání skautů-chtějí předvádět rýžování, zatím v jednání, náklady budou hrazeny

17    Klubová trička – pouze zelená se znakem klubu a vlajkou/nášivky/, cena cca 380 Kč, nutno předem objednat, možno zaslat na dobírku, pouze pro členy klubu.

Zdeněk Medek, Rašínovo nábř. 8, 128 00, Praha 2, tel.737 676 480

18    Diskuse.

 

Děkuji za účast a doufám v hojnou účast na dalších akcích

                                                            Zdeněk Medek