ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČKZ

KONANÉ DNE 16. 10. 2004 v ROHANOVĚ

 

Dle prezenční listiny  se zůčastnilo  28 členů klubu.

  

1. zahájení

Pavel Lhotský upozornil na skutečnost, že vedení klubu nezajistilo úpravu stanov tak, aby byla valná hromada byla usnášení schopná po 30 minutách od zahájení s počtem přítomných členů. Tato valná hromada proto není usnášení schopná. Vedení klubu se přítomným členům omlouvá a zajistí nápravu.

 

2. zpráva o činnosti klubu v r.2004

Členové klubu se zúčastňovali množství akcí v zahraničí, v republice klub zajišťoval otvírání claimů v Pikovicích a rýžování v Kestřanech, byla prodloužena smlouva na muzeum v Novém Kníně. Nepodařilo se zajistit žádného sponzora, placení členských příspěvků vázne, (k dnešnímu datu 66 členů) bude postupováno dle stanov.

 

3.  mistrovství světa 2004

Účast  členů byla vzhledem k vzdálenosti poměrně malá, výsledky nevalné. Závodníci používající ploché pánve vedou  ve všech kategoriích. Klub zajistil po minulém mistrovství 3 ploché pánve, Honza Bašta bádá v oboru, na akcích jdou pánve koupit, ale většina našich členů stále závodí na klasice. Počasí se vydařilo, okolí závodiště je krásné.

 

4. zpráva o hospodaření klubu nebyla přednesena pro neúčast pokladní. Stav účtu 70563.- Kč.

 

Body 5 a 6 vypuštěny vzhledem k bodu 1.

 

7. různé

MS 2005 v Jižní Africe

ME 2005 v Španělsku

Zahájení sezony a valná hromada 2005 – organizují členové z Plzně

Alena Oupická – účetní a Jana Karenová – jednatel budou končit ve funkci, hledáme jejich nástupce –nehlaste se všichni.

Stále jsou nabízena členům klubová trika.

 

8.  diskuse

Velbloud zpracoval připomínky k činnosti klubu a rozdělil je do následujících  bodů:

-hospodaření klubu - pokles financí,činnost revizní komise,placení příspěvků, sponzoři, dotace EU

-výbor ČKZ - zpracování ročních rozpočtů,plán činnosti, forma členského průkazu, pořádání regionálních soutěží,reprezentace,slevy, nové pánve,soustředění,klubová základna

-výbor ČAZ - vedení ČKZ předá připomínky a otázky výboru ČAZ

-WGA - připomínky předáme Veronice

 

Pokud Vás zajímají výsledky diskuse, zavolejte někomu z vedení klubu nebo se příště zúčastněte valné hromady, zápis se bude probírat, nebylo možno pro velký rozsah zaznamenat.

 

zapsal Medek-16. 10. 2004