ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČKZ, KONANÉ DNE 21.4.2007 V BĚLČI

 

1.     UVÍTÁNÍ, protože není přítomna nadpoloviční většina /zapsáno 29 členů/, vstoupil v platnost čl. VII, bod 4, odstavec f. Po uplynutí 30 min. byl schválen následující program valné hromady

             Uvítání

           2.  Schválení programu

           3.  Zpráva o činnosti v r. 2006

           4. Hospodaření klubu, nový účet

           5.  Zpráva revizní komise

           6.  Akce klubu v r. 2007 – MR a Kestřany

           7.  Pořádání valné hromady a otvírání claimů v r. 2008

           8. MS 2010 Zlaté Hory

           9.  Poděkování – Ivan Synek

                                    Franta Hrala

                                    Vláďa Reichl – Rafina

                                    Vokoun

                                     Bašta

           10.  Různé

           11. Závěr

 

  1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

schválen jednomyslně

 

  1. ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU

členové klubu se účastnili MS ve Finsku, národních mistrovství a různých regionálních akcí. Největší úspěchy zaznamenal klan Baštovců.

Proběhly již tradiční Kestřany /možno na DVD/, podepisuje Bláža.

 

  1. HOSPODAŘENÍ KLUBU

se zlepšilo, oproti předchozím letům se částka na účtu zvyšuje.

Od 30.4. 2007 je zrušen účet u České spořitelny pro vysoké náklady.

Je založen nový účet u Poštovní spořitelny ČSOB: 212877875/0300

takže veškeré příspěvky a dary posílejte pouze sem.

 

  1. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

konstatuje zvýšení částky na účtu, vedení účetnictví v pořádku.

 

  1. AKCE  KLUBU V R. 2007

Kestřany- -proběhnou 4. 8. 2007

Mistrovství republiky   15-17.6.2007

lokalita-Voznický potok u Nového Knína, akci spolupořádá a podporuje Nový Knín a Chotilsko. Akce proběhne na louce mezi Novým Knínem a Malou Lečicí . Stánky, TOI-TOI, ohniště, dřevo, tábořiště, závodiště a parkoviště na jedné louce. Akustické kapely.

Zahájení výstavby od 8.6.   ti, co přijedou pomoct, volejte okolo1.6. 737 676 480. pondělí 18.6. úklid-i na ten potřebujeme dobrovolníky.

Výstavba závodiště-jistí Radim Brom – 604 625 921 Vaše případné možnosti zajištění materiálů hlaste jemu.

Organizační výbor předpokládá účast členů klubu ve funkcích rozhodčích.

Plakát k propagaci akce je k stažení na webu. Bude uveřejněn inzerát v Minerálu, upoutávka v Koktejlu.Možnosti tisku plakátů sdělte Synkovi, Medkovi.Naopak, kdo ho potřebuje, ať nám napíše.

ÚKOL-přijímáme návrhy na pojmenování  specielní soutěže v rýžování na čemkoli, např. kdo umí, ten umí; superman;Pat a Mat; název by měl jít přeložit do angličtiny.

účet pouze pro mistrovství: 213166362/0300 Poštovní spořitelna ČSOB

 

  1. POŘÁDÁNÍ VALNÉ HROMADY A OTVÍRÁNÍ CLAIMŮ V R. 2008

příští rok bude akce volební a bude v prostoru mezi Kestřany a Šumavou, pořádá Jarda Kapek a spol.

 

  1. MS 2010  Zlaté Hory

pořádání bylo vybojováno v Finsku, zejména díky obsahu tašky s propagačním materiálem/Zlatokop byl jednička/

Pořádá KMSZ s městem, při výstavbě předpokládáme pomoc členů ČKZ.

kontakt pro dotazy, připomínky, nabídku pomoci: J. Malý  603 191 588

jmaly@nbox.cz

 

  1. VALNÁ HROMADA DĚKUJE

                                                    Ivanovi Synkovi za vedení webových stránek

                                               Frantovi Hralovi za zajištění smlovy na reklamu

                                               Vláďovi Reichlovi a jeho Rafině za cenu pro Kestřany

                                               Baštovcům za reprezentaci

                                               Velbloudovi za organizaci Běleč 2007

 

  1. RŮZNÉ

V listopadu 2007 proběhne v café Barrande prezentace ČKZ

bájné historky starců, fotografie, ukázky, Zlatokop.

Pokud chcete, můžete doplňovat kolekci ukázek rýžovaného zlata v muzeu v N.K.

Na žádost zástupce ČAZ budou zvýšeny příspěvky na 25 Kč/člen, od 2008

Navrženo zvýšení členského příspěvku na 150 Kč/rok, dítě do 15 let 75 Kč, zrušení tzv. rodinného příspěvku.

Hlasování: pro 28, zdržel se: 0, proti: 1

Úprava příspěvků od roku 2008 je platná.

Do MR budou zhotoveny samolepky s logem klubu.

 

  1. UKONČENÍ VALNÉ HROMADY

Vedení klubu děkuje všem zůčastněným a končí valnou hromadu.

 

 

zapsala: Maruška Baštová, 21. 4.  2007