ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČKZ, KONANÉ DNE 26. 4. 2008 NA SOUTOKU U PUTIMI

 

 

  1. UVÍTÁNÍ PŘÍTOMNÝCH  -  protože není přítomna nadpoloviční většina

/přítomno 36 členů/, vstupuje v platnost čl.VII, bod 4, odstavec f. stanov.

Po uplynutí 30. minut byl všemi přítomnými schválen následující program valné hromady:

 

1.     uvítání

2.     schválení programu

3.     činnost v r. 2007

4.     hospodaření v r. 2007

5.     zpráva revizní komise

6.     volby

7.     přestávka

8.     výsledky voleb

9.     několik slov nového vedení

10. činnost 2008

11. poděkování

12. diskuse

13.  závěr

 

  1. Kontrola prezence, schválení programu
  2. Činnost 2007

 

MR 2007 Nový Knín – organizačně zvládnuto, finančně též.Náklady se dělily mezi Nový Knín, Chotilsko a ČKZ.Příjmy MR celkem 220 000,- Náklady celkem 171 000,-.Přebytek /49 000/ je rozdělen dle uzavřené smlouvy.

Kestřany 2007 – proběhly v pořádku

 

Členové klubu se zúčastnili dalších akcí doma i v cizině, nejdále na MS v Kanadě.

 

4.     Hospodaření 2007

 

Na začátku roku bylo na účtu 87 324 Kč

Na konci roku bylo na účtu 109 234 Kč.

Až do září bude každý měsíc přibývat 10 000,- za akci pro Safinu.

Stav hotovosti: 9157,-

 

5.     Zpráva revizní komise

 

Hospodaření je v pořádku, je vítána každá iniciativa vedoucí ke zlepšení financí.

Úkoly z Bělče byly splněny.

SAFINA – Team-buildingová akce pro zaměstnance- zajistil Lopata, personální obsazení z klubu zajistil Medek. Letos snad proběhne něco podobného ve větším rozsahu i pro zahraniční zástupce Safiny, z naší strany organizuje Lopata a Bláža. Za akci 2007 dostali zúčastnění členové ČKZ odměnu 100 Kč/hod v naturáliích.

 

 

 

6.     Volby

 

Organizuje Ivan Synek

Navržena volební komise – Fára, Vědma

Navržena volební pravidla a systém:

1.     tajná volba předsedy

-        1 kandidát – 1 kolo – ke zvolení nutná nadpoloviční většina přítomných

-        2 a více kandidátů – 1 kolo - ke zvolení nutná nadpoloviční většina přítomných,  2. kolo - 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, vítězí ten s prostou většinou hlasů.

2.     tajná volba výboru

-        výbor je celkem pětičlenný

-        hledáme pokladní za odstupující Dášu Kapkovou

-        z navržených kandidátů jsou zvoleni čtyři s nejvyšším počtem hlasů

 

3.     tajná volba revizní komise

-        z navržených kandidátů jsou zvoleni tři s nejvyšším počtem hlasů

 

 

Průběh voleb.

 

Volební komise ve složení Fára + Vědma zvolena, 34 pro, nikdo proti

Navržená pravidla pro volby schválena všemi hlasy

Volba předsedy klubu

 

Navrženi kandidáti

Jan Bašta, Tom Hejzlar, Vladimír Vokoun, Vlastimil Brand, Jiří Dunovský, Katka Brandová, Vladimír Bláha, František Lopata, Radim Brom, Ivan Synek, Libor Krejcar.

Kandidáti se ke své kandidatuře stručně vyjádřili, buď přijali, nebo odmítli.

 

Poté proběhle tajná volba s následujícím výsledkem:

odevzdáno 36 platných hlasů, 33 pro Jana Baštu, jeden proti, 2 se zdrželi.

Předsedou Českého klubu zlatokopů byl pro volební období 2008-2011

zvolen Jan Bašta.

 

Volba výboru klubu

 

Kandidují: Medek, Lopata, Brandová, Synek, Hejzlar

 

Výsledky:  Hejzlar             21 hlasů

                 Synek              25 hlasů…………..zvolen členem výboru

                 Brandová        29 hlasů…………..              –„-

                 Zdeněk            33 hlasů………….               –„-

                 Lopata                24 hlasů…………..               –„-

                 Dunovský           2 hlasy

 

Katka Brandová převzala funkci pokladní klubu, takže veškeré dlužné příspěvky a dary klubu dohadujte s ní.

 

Volba revizní komise

 

Navrženi:  Vokoun, Hejzlar, Dunovský

 

Výsledky:      Vokoun           28 hlasů…………..zvolen členem revizní komise

                    Hejzlar             31 hlasů…………..                –„-

                    Dunovský        30 hlasů…………..                –„-

                

7.     Přestávka

  

Během přestávek při volbách vyvolal Honza Bašta diskusi o tom, jakou čestnou funkci nebo titul udělit odstupujícímu předsedovi. Po slibu drobného úplatku od Zdeňka diskuse skončila a přítomní se dohodli na vyfocení odstupujícího předsedy před nastoupenou jednotkou.

 

Jednání pozdravují: Maxa z Afganistánu, Veronika, Ríša, Chlouba, Pertl a Lopata z Evropy, Šťoura z Moravy

 

8.     Výsledky voleb

 

předseda klubu :  Jan Bašta

výbor klubu: Ivan Synek, Katka Brandová, Zdeněk Medek, František Lopata

revizní komise: Vladimír Vokoun, Tom Hejzlar, Jiří Dunovský

 

Podpisové právo k účtu ČKZ bude mít Jan Bašta - předseda, Katka Brandová - pokladní, Zdeněk Medek - člen výboru.

  

9.     Několik slov nového vedení

 

Bašta děkuje všem, co ho volili. Snad mu nebudou nadávat už letos. Doufá, že klub pod jeho vedením půjde progresivním směrem. Přípitek Medkovi.

Bláža: Poděkování Zdeňkovi za jeho předsedování.

Zdeněk Medek děkuje všem členům klubu za spolupráci a pomoc,zejména těm co platí včas příspěvky.

 

10. Činnost v r. 2008 

 

     Klínec a Přituhlo  -  proběhly

5.     6. 2008  Café Barrande-představení nové knihy Petra Morávka

MR na Slovensku  4-7.2008

MS Španělsko  21-27.7 2008

Kestřany  1-3. 8. 2008

Pikovice  5-7. 9. 2008

 

 

11.Poděkování

 

Ivan Synek – za vedení www stránek

Franta Lopata – získání sponzora MR 2008

                      -  jednání se Safinou

Vláďa Reichl – za Kestřany

Všem, co se účastnili akce Safina

Bohouš Toms – za propagaci v Rudolfově

Eva Riedlová – za vedení obchodu

Všem, co se účastnili pořádání MR Nový Knín

Dáše Kapkové – za vedení účetnictví

Vladimír Vokoun převzal věcný dar

Manželům Kapkovým za uspořádání letošního otvírání claimů.

 

12.Diskuse

 

ČKZ podpoří materiálně Dětský den v Kestřanech.

Diskuse o závodní reprezentaci ve světě-co s tím.

Plány do Španělska

24.5. Rodeo Radotín-škola rýžování-pomocníci se hlásí u Standy Fáry.

Otevírání claimů v r. 2009 zajistí plzeňská sekce, v r 2010 Libor.

 

13.Závěr

 

 Závěrem jsme si všichni popřáli hodně zlata a spokojenosti.

 

 

zapsala: Maruška Baštová 26. 4. 2008