ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČKZ,

KONANÉ DNE 16. 5. 2009 V JAROTICÍCH

 

 

 1. UVÍTÁNÍ  PŘÍTOMNÝCH  -  protože není přítomna nadpoloviční většina členů klubu, vstupuje v platnost čl.VII, bod 4, odstavec f. stanov.

Po uplynutí 30. minut byl všemi přítomnými schválen následující program valné hromady:

 

  1. uvítání
  2. schválení programu
  3. činnost 2008
  4. hospodaření klubu
  5. zpráva revizní komise
  6. organizační záležitosti
  7. diskuse
  8. závěr

 

 1. Kontrola prezence, schválení programu, podle prezenční listiny přítomno 32 členů ČKZ.

 

 1. Činnost 2008

Proběhlo úspěšně několik akcí / zimní rýžování, Kestřany/.Několik členů klubu se účastnilo MS ve Španělsku a byly i nějaké medaile. Gratulujeme.

 

       4.  Hospodaření klubu

Na začátku roku bylo na účtu 109234,-

Stávající stav je 256 857,-

Hotovost v pokladně 9012,- k dnešnímu dni

Český klub zlatokopů děkuje firmě Metrostav a.s. a firmě La Taupe za sponzorské dary a podporu.

Je nutno uhradit poplatky asociaci.

Jednohlasně odsouhlasen příspěvek 10 000,- na pořízení jedné cedule na naučné stezce v Pošumaví – těžba a rýžování zlata. Zajistí a ručí Bohouš Toms.

Členské příspěvky – neplatiči postupovat dle stanov-zajistí výbor.

Výbor zpracuje dle článku stanov č.VIII . bod 4, odst. t. návrh na udělení titulu Čestný člen klubu

 

5.     Zpráva revizní komise

-klub neměl místopředsedu – vyřešeno – Medek

-podpisové právo k účtu převést na nově určené členy výboru (viz zápis z valné hromady 26.4.2008 Putim)

-v účetnictví zřetelněji vyznačovat účel platby

-pochvala za navýšení jmění-jeho další využití?

 

6.     Organizační záležitosti

-akce Kocába 10 let poté  - nejspíše 29. srpna

 dobrovolníci do školy rýžování a na další atrakce /hlásit se u Bláži/

 hlavní organizátor Tábornická unie

-možnost sponzoringu naturáliemi firmy Božkov /prezentace Biella?/

-přemístit Průvodce Novoknínskem z ČGS do Nového Knína

-pánve u Evy Riedlové pouze na osobní odběr/ upravit na stránkách/

-MR 2012  -  ČKZ uvažuje opět o  Novém Kníně, je nutno oživit expozici v muzeu a

  stezky/značení a pod./

-Honza Bašta poděkoval  Ivanovi za vzorné vedení stránek klubu

 

       7.  Diskuze

-Velbloud přednesl informaci ze Zlatých Hor

k této informaci – Veronika – probíhají jednání mezi ZH a ČAZ, vše je v pořádku

                                                na MR bude kontrolní den

                          -Honza , Zdeněk – spolupráce nabízena již dříve, bez odezvy, kon-

                                                takty na výbor KMSZ jsou /nejsou.Vlastní organizace

                                                svěřena agentuře, zlatokopové pouze vlastní závody

                                                teď uzavřena smlouva mezi městem a KMSZ, uvidíme

                                                po MR. Stránky KMSZ již fungují

-akce Kocába 10 let poté – zajišťuje ČTU /kapely, občerstvení/ ČKZ rýžování /boxy, zlato, soutěž pro příchozí, jackpot, /  Bláža narozeniny

-Kestřany – úprava campu, snad solidnější hudba

-otvírání claimů 2010 Libor Krejcar na tvrzi Malešic

-SOUTĚŽE  -  Děti kreslení  -  1. Kačka Dunovská

                                                   2.Vendy

                                                               3. Adéla Krejcarová

                                     Velká soutěž  -  Mentálisti

                                     Soutěž družstev  -  1. 301-Veteráni

                                                                    2. Hvězdný dentisti

                                                                    3. Fort Hary

                                                                    4. Plzeňská sekce

                                                                    5. Bezejmenní

                                                                    6. Mentálisti

                                                                    7. Děti z Bullerbynu

                                                   

 

8.     Závěr

     Valná hromada děkuje Plzeňákům za organizaci a Fort Hary za pohostinství.

Navzájem si můžeme děkovat, že jsme to přežili.

 

 

Zapsala : Baštová, 16. 5. 2009