Informace ze zasedání WGA

Biella, Itálie, 2009

 

Program probíhal dle agendy na webu, předsedal (naposledy) Vincent Thurkettle.

1.     Místopředseda Arturo Ramella oznámil dokončení stanov a pravidel, a to ve druhé jazykově zjednodušené verzi, k zavěšení na webu a připravené pro překlad do jazyků členských zemí.

2.     Pokladník Esko Orava podal finační zprávu, z níž vyplývá, že WGA má na hotovosti cca 5227,- Eur, z čehož budou odečteny náklady na nákup tradičních kanadských pánví typu Estwing, splacených během MS v Itálii.

3.     ČR zaplatila za r. 2009 příspěvek ve výši 75 EUR. Počet účastníků na posledních dvou MS byl 39, z čehož vyplývá platba jednoho navíc hlasu k základu dvou.

4.     Paul Thurkettle předal informaci za Communication Committee. Vydává více než deset let Golden Times a strá se o webovou stránku. Adresa této stránky je

http://w-g-a.org. Žádá o příspěvky do časopisu a současně oznamuje, že jeho poslední číslo je jarní vydání GT. Pak je třeba najít následníka pro tuto práci. Složení výboru pro komunikaci je na webu. naším úkolem je dát do obou připravovaných čísel příspěvek na téma Zlaté Hory.

 1. Ken Karlsson uvedl složení výboru pro pravidla s pravidelnými členy a "temporal" členy. Mezi ně patří i Jirka Dunovský za ČR.

 2. Předseda a výbor podpořili v Itálii použitý systém 10 závodníků přímo z kola a zbytek podle času. Pravidlo nejméně 1 postupující ze dvou v pravidlech zůstává a nic se neodráží na změně pravidel. Italský systém je nicméně poněkud kontroverzní.  

 3. Dlouhá debata vznikla na téma tradiční pánve: navrženo byo hlasování o tom, že na příštím MS bude tradiční pánev již oficiální kategorie, s použitím Estwing kanadských pánví. To jsme po dlouhém boji a za podpory řady evropských zemí a Kalifornie odvrátili a došli ke kompromisu, přijatelnému pro naše země: připravíme dvě paralelní neoficiální soutěže, jednu s Estwingem, druhou s číňanem. Na základě této zkušenosti bude na dalším WGA rozhodnuto o dalsím postupu ohledně rozšíření oficiálních kategorií.

 4. Ken a Vincent podpořili použití uměle připraveného „standard competition gold“ pro soutěž tehdy, kdy organizátor nemůže zaručit čistý soutěžní písek. Zlato je možné připravit v několika bravách a velikostech. (Pozn.: Vyzkoušeli jsme ho v Arturově nedělní soutěži na MS, není špatné a jako alternativa v případě nouze může dobře posloužit).

 5. Ken také upozornil na vydání stručných pokynů pro organizátory MS na webu a požádal o další členy výboru pro pravidla z řad zkušených dobrovolníků.

 6. Hlasovalo se o důležitém pravidlu pro soutěže národních družstev. Bylo navrženo a schváleno zrušení pravidla 3+2 pro zastoupení žen a mužů, tedy nadále již složení národních družstev závisí na každém jednotlivém státu. (My jsme navrhovali spolu s dalšími, že pokud jsou v oficiálních soutěžích zaregistrování ženy i muži daného státu, mělo by být družstvo smíšené bez ohledu na poměr).  

 7. Arturo oznámil, že byla složena oficiální slavnostní hymna WGA zejména pro účely doprovodu při stahování vlajky MS v závěru vrcholných soutěží. Autorem je náš známý Gerry Tobin z Viktorie, Austrálie. Hymna je patetická.

 8. Návrh na další MS: navázal na předběžné avízo JAR. Sandra a Eugen uvedli návrh a za účasti ministra státu Mpumalanga bylo schváleno MS v roce 2012 na obvyklém místě – Pilgrim´s Rest.

 9. Z francouzské strany padl návrh na zvýšení hranice kategorie veteránů na 65 let. Tento návrh bude projwednán na dalším zasedání WGA.

 10. Ve Švédsku došlo k reorganizaci GP asociace, novým předsedou je Tomas ???. Asociace má více než 1000 členů.

 11. Starosta Zlatých Hor Milan Rác přednesl pozvání do prezentačního stanu pro MS 2010 a na propagační večer v pátek 22.8. 2009 do Zubieny.

 12. Polsko zopakovalo pozvání účastníků na MS 2011 do Zlotoryje.

 13. Volba nového výboru: byla jednoduchá, neboť na post předsedy kandidoval pouze Arturo Ramella, dosud vykonávající funkci místopředsedy. Funkční období vypršelo též pokladníkovi Esko Oravovi. Navržena byla Marlise Ludi ze Švýcarska. Otevřela se tím také volba místopředsedy, na nějž byl navržen několika hlasy Ken Karlsson dosud ve funkci předsedy Výboru pro pravidla. Všechny volby byly schváleny plénem.  

 14. Arturo Ramella poděkoval za skvělou reprezentaci WGA a za spolupráci během posledních dvou funkčních období Vincentovi Thurkettlovi, odstoupivšímu prezidentovi WGA.

 15. Nový předseda Výboru pro pravidla bude jmenován výborem v souladu se stanovami.

 

Zasedání se konalo v luxusně adaptovaných hospodářských prostorách bývalého zámku a bylo zakončeno pohoštěním.

 

Zapsala: Veronika Štědrá

 

Poznámka člena výboru pro pravidla WGA Jiřího Dunovského:

K bodu "1 ze 2": Pravidla hovoří takto: 2. A minimum of 1 in 2 competitors must qualify for the next round.  Neříká se zde jestli jeden ze dvou z heatu nebo z kola (všech heatů najednou). Byť jsem měl zato, že v předcházejících pravidlech bylo zakázáno spojovat jednotlivé heaty kvůli různému počtu zlatinek, v pravidlech z r. 2004 z našeho webu je dokonce řečeno, že 1 ze dvou z kola, tedy vlastně podporující současnou praxi. Italský systém není tedy nijak v rozporu s pravidly a jelikož je podporován "shora" a bez problémů akceptován plénem, počítám, že ho lze bez problémů využít. Stejně tak si dovedu představit jakékoli jiné varanty postupového klíče, které splní pravidlo "1 ze dvou z kola". Je to tedy do značné míry na organizátorech, což mi přijde jako dobrý počin, ne vše musí být svázáno přesnými pravidly. Pokud se organizátoři MS 2010 rozhodnou pro jiný postupový klíč, mohu jeho použití prokonzultovat s WGA komisí pro pravidla.