Zápis z valné hromady Českého klubu zlatokopů

konané dne 24.4.2010 v Malešově

 

uvítací slovo, návrh programu

-

hodnocení uplynulé sezony, Kestřany, Pikovice, Rohanov, zimní akce

Předběžné zprávy o pořádání Mistrovství republiky 2012, od roku 2011 v plánu intenzivní přípravy na MR 2012.

-

Zpráva o finanční situaci klubu

Na účtu přibyly 51.000Kč, stav účtu je 281.000Kč

máme 114 členů klubu, z toho 66 členů má zaplacené příspěvky...

-

Zpráva revizní komise

Nedořešený přístup odpovědných osob ke klubovému účtu

-

Pozvání na Den dětí v Pavlíkově

Pro zlatokopy s dětmi a zlatokopy ochotné vyučovat ve škole rýžování. Technicky vše zajištěno

-

Zpráva od Veroniky Štědré o MS 2010

žádost města Zlaté Hory o zapůjčení vzorků pro expozici během MS

-

Po uplynutí 30 minut od začátku se valná hromada stala usnášeníschopnou v souladu se stanovami

-

hlasování o změně stanov ČKZ: Právo k nakládání s finančními prostředky ČKZ včetně bankovních účtů má aktuálně zvolený předseda, místopředseda a pokladník. Doplněk ke Stanovám jako článek VIII. odst. 5, písmeno B.

Hlasování: všichni pro, proti nikdo, zdržel se nikdo.

-

otevírání klajmů 2011 bylo svěřeno „Pražské sekci“

-

poděkování Ivanovi Synkovi za vedení klubového Webu a Liborovi Krejcarovi za organizaci Otevírání claimů 2010.

-

ukončení oficiální části valné hromady

 

 

V Malešově, dne 24. dubna. 2010