Zápis z valné hromady Českého klubu zlatokopů,

konané dne 14. 5. 2011 na Císařské louce v Praze.

 

 1. Uvítání přítomných – protože není přítomna nadpoloviční většina členů klubu, vstupuje v platnost čl. VII, bod 4, odstavec f. stanov .

Po uplynutí 30 minut byl všemi přítomnými schválen následující program valné hromady:

 

  1. uvítání
  2. schválení programu
  3. klub v roce 2010
  4. hospodaření klubu
  5. MR 2012
  6. zpráva revizní komise
  7. volby vedení klubu
  8. diskuse
  9. výsledky voleb
  10. závěr a vyhlášení výsledků soutěže

 

 1. Kontrola prezence, schválení programu

 

Přítomno 25 členů klubu, 100% přítomných pro.

  

 1. Klub v roce 2010

 

V roce 2010 proběhlo bez problémů několik akcí/zimní rýžování, otvírání claimů,  Kestřany , MS ve Zlatých Horách a Rohanov/. Největším úspěchem je zisk zlaté medaile v klasických pánvích, vítězem se stal Vlasta Brand.

 

 

 1. Hospodaření klubu

 

Finanční situace klubu je dobrá, klub nemá finanční problémy a připravuje se na pořádání MR 2012

Je nutno uhradit popatky asociaci.

Dosud neprovedeno převedení podpisových vzorů u postkonta, za které zodpovídá Medek.

 

 1. MR 2012

 

Předpokládáme, že klub bude pověřen pořádáním MR 2012. Uvažovaná a již téměř jistá lokalita je Nový Knín. Příprava akce bude zahájena v nejbližší době, scénář by měl být stejný jako u akce předchozí.Předběžný termín 17-19. 8. Hlasováním odsouhlaseno, 23 pro, 2 se zdrželi, nikdo proti.

 

6.     Zpráva revizní komise

 

-Medku, Medku………

-zřetelněji označovat doklady pro jejich větší přehlednost

 

 

7.     Volby vedení klubu – moderátor Ivan Synek

 

Volební komise – Veronika Štědrá, Vlasta Brand, Štěpánka Dunovská

                              Hlasování   25 pro, 0 proti,  0 zdržel se, schváleno.

Návrh z pléna – zachovat stávající počet členů výboru tj. 5

                              Hlasování   25 pro, 0 proti,  0 zdržel se, schváleno.

Návrh z pléna – pouze 5 jmen na hlasovacím lístku

                              Hlasování  24 pro, 1 proti, 0 zdržel se, schváleno

Návrh z pléna – zachovat stávající počet členů revizní komise tj. 3

                              Hlasování  25 pro, 0 proti, 0 zdržel se, schváleno.

Hlasování o obsazení 5 míst ve výboru klubu:

Nejvíc hlasů obdrželi: Jan Bašta, Katka Brandová , Zdeněk Medek,Tom Possum,Ivan Synek.

Výbor dohodl Janu Baštovi vykonávání předsednické funkce minimálně do dalších voleb. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Hlasování o obsazení 3 míst v revizní komisi:

Nejvíc hlasů obdrželi: Jiří Dunovský, Vladimír Vokoun, Eva Koláčková

Blahopřejeme

 

Přítomní děkují Ivanovi za moderování voleb.

 

8.     Diskuse

 

Byly probírány akce v zahraničí (Francie, Slovensko, Polsko), organizace MR, prodej pánví, pořádání příští valné hromady atd.

 

9.     Výsledky voleb

 

Viz bod 7

 

10.  Závěr a vyhlášení výsledků soutěže

 

Vítězem soutěže, která se skládala z rýžování, střelby na cíl a vycházky za krásami Prahy se stalo družstvo č. 5 ve složení Máří, Žofka, Hanka, Veronika a Jirka D.

Blahopřejeme

 

Protože pražská sekce vlastně neexistuje, nemáme ani komu vynadat nebo poděkovat za organizaci. Příště, pokud někdo převezme zodpovědnost za organizování čehokoli, tak prosím pouze jmenovitě.

 

Zapsal Zdeněk, 14. 5. 2011

 

- - - - - -

 

Hospodaření Českého klubu zlatokopů v roce 2010

 

Stav ke dni:                      1.1.2010               31.12.2010
celkem Kč:                    284 561,00              265 363,00
z toho na účtu:               258 384,00              231 435,00
v pokladně:                     26 177,00                33 928,00

 

Účet klubu č.212877885/0300 byl v roce 2010 u Poštovní spořitelny, pro řadu komplikací s jeho vedením a provozem byl v červnu 2011 zřízen účet u Komerční banky. Jeho vedením jsou pověřeni Jan Bašta (předseda) a Kateřina Brandová (pokladník).

 

Nové číslo účtu je: 43-9985230257/0100.

 

Pokladna klubu
Plzeň – vedení pokladny a evidence klubového účetnictví:
                  Mgr.Kateřina Brandová, pokladník ČKZ (e-mail: katka.brand@gmail.com)
 

Praha – prodej pánví a knih:
                  Eva Riedlová (e-mail: eva.riedlova@geology.cz)

 

Příjmy klubu: 51 934,00 Kč
členské příspěvky, prodej pánví, knih a suvenýrů
Členské příspěvky za rok 2010 zaplatilo 55 členů ČKZ ze 116 evidovaných.
Po redukci neplatičů má ČKZ 89 členů.

 

Výdaje klubu: 73 794,00 Kč
provozní výdaje, nákup zlata, pánví, knih a suvenýrů, zpracování daňového přiznání za rok 2009,
dar projektu Hornická naučná stezka Albrechtovice (10 000,00 Kč)

 

Kateřina Brandová, pokladník