Zápis z valné hromady Českého klubu zlatokopů

konané dne 19. května 2012 v Žíchovci

 

17:30 začátek

-uvítání

-podle prezenční listiny přítomno 19 členů ČKZ

-zpráva o činnosti - zimní akce, nová expozice v muzeu v Novém Kníně

-Zpráva o plánovaných akcích, diskuze o budoucnosti Kestřan - soutěž budeme provozovat dál klidně sami.

-Poděkování pracujícím - Ivan, Katka, tvůrci expozice v N. K.

-Zpráva o účetnictví  (máme 55 platících členů)

 

18:00 valná hromada usnášeníschopná v souladu se stanovami

-Poděkování Zdeňkovi Medkovi za celoživotní zásluhy a ohlášení jeho abdikace na funkci ve výboru

-Doplňovací volba do výboru - navržen pouze jeden kandidát - Bohouš Toms.

Výsledky hlasování:

zdržel se    1

proti          1

pro            17

 

- Předběžně dohodnuto příští otevírání klajmů na lokalitě Švarcův mlýn, Mlékovice s výjezdem na rýžování místních granátů.

- Následně zpráva o stavu příprav na letošní mistrovství republiky + konstruktivní diskuze, vyjádřeno znepokojení ze stavu příprav budování areálu

Zapsal: Honza Bašta