Zápis z valné hromady ČKZ konané dne 27.4.2013 v Mlékovicích

Otvírání klajmů 2014 – Nový Knín – organizuje pražsko – středočeská sekce, odpovědná osoba za pořádání akce Honza Bašta.

Hlavní letošní akcí pořádaná ČKZ – Kestřany ( termín viz kalendář ) – soutěž v rýžování z Otavy +  škola rýžování zlata vše v režii členů ČKZ – zachováno ve známé podobě, v rámci úspor ze strany obce bude ubrán „kulturní program“ .  Zároveň na této akci ( sejde se tu poměrně hodně členů klubu ) vznikne „ Realizační tým pro pořádání Mistrovství ČR + SR v Novém Kníně v roce 2014“ – případní zájemci se mohou hlásit na : zlato.prachatice@tiscali.cz, nebo v Kestřanech.

Vznesen námět do budoucna – zapojení jednotlivých krajských sekcí do akcí, kterých je součástí i rýžování zlata pro veřejnost, nebo rýžování zlata organizují skauti nebo podobné organizace – např. Dětské dny, nebo v rámci turistických aktivit přes léto. Některé tyto akce mají sice v názvu „Rýžování zlata“, ale místo skutečného zlata jsou rýžujícím předhazovány mosazné špony či rýžují cokoliv jiného než zlato. Bylo by proto vhodné zapojit více členů klubu do těchto akcí jako garantů, že bude rýžováno skutečné zlato a rýžování zlata bude odborně předváděno a vysvětleno ( dobrým příkladem jsou akce spojené s rýžováním zlata v Jesenici, Fort Harry nebo v Rudolfově). Z tohoto důvodu byl Tom Possum zvolen za správce pokladu – kontakt pro případné zájemce z řad ČKZ :723 9770 65, email : tompossum@seznam.cz

Toma kontaktoval zájemce o ukázku rýžování zlata z Liberecka – kdo by měl zájem, hlásit se u Toma.

Termín Mistrovství ČR + SR v rýžování zlata 2014 – místo Nový Knín, datum 18.7 – 20.7.2014, Bláža se dobrovolně ujal funkce ředitele výstavby areálu. Termín dán na vědomí kamarádům z KMSZ ( zároveň poslána i žádost o výpomoc při časomíře apod.) a na Slovenskou asociaci zlatokopů.

Katka seznámila přítomné se stavem financí, poděkování za její činnost jako „výběrčímu a správci kasy“, dík Ivanovi za vedení webu a Veronice za letošní zorganizování otevírání klajmů.

Na závěr valné hromady po naplnění pohárů připomenuta minutou ticha památka na naše kamarády, kteří jsou v nebeském Eldoradu.

Platit členské příspěvky – vybírá Katka ( za včasné placení členského příspěvku děkuje předseda klubu Bohouš )

Zapsal: Bohouš Toms