Zápis z valné hromady ČKZ – Rohanov - 8.11.2014

 

Začátek v 17:00 – malý počet přítomných, přerušeno na 30 minut.

 

Soutěž o největší a nejdelší zlatinku: 3. místo Ríša, 2. místo Luboš, 1. místo Jirka Vrana.

 

Zdeněk Medek vystoupil z klubu – je čestným členem ČKZ.

 

Přihlášeni  noví členové : Jiří Černý a Eva Bräuerová, Mirka Possum – členství schválí nově zvolený výbor ČKZ.

 

Hlasování o programu volební valné hromady :

1 se zdržel hlasování

16 odsouhlasilo

 

Zlatý fond ČKZ – obhospodařuje Tom Possum – poskytuje zlatinky na regionální rýžovací akce.

Doporučení k pořádání –  na každou akci umístit včas na web pozvánku ( možná účast i dalších zlatokopů k pomoci při akci )

Pokud je akce jako doprovodná u větší akce, nechat udělat nalepovací kartičky na způsob Kestřan.

Prodej pánví stále probíhá, cena pánve se zvedla o 10 Kč ( změna ve vedení firmy, která pánve vyrábí ).

 

Bohouš Toms poděkoval Evě Riedlové, Katce Brandové a Ivanovi Synkovi za činnost v klubu.

 

 

Hodnocení akcí uplynulého roku 2014:

Začátek rýžovacího roku – Zimní rýžování, Přituhlo, Strnady, Nejmenovaný potok, Akce o Velikonocích, Výprava na Otavu, Otevírání klajmů v Novém Kníně, Cesta za zlatem u Roudného, Den Otevřených dveří na HNS Albrechtovice, Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata v Novém Kníně, Kestřany, Škola rýžování Blata – Trosky, Mistrovství světa v rýžování zlata z řeky - Pikovice, Rýžování ve Slaném, Rýžování pro veřejnost v rámci 18. Setkání Hornických a hutnických měst a obcí v Českém Krumlově.

 

Mistrovství ČR a SR Nový Knín 2014:

Náklady: 194 832 Kč

Příjem:    133 953 Kč ( startovné, prodej )

                  50 000 Kč Metrostav

Ztráta 10879 ,- kč

Po skončení akce bylo písemně poděkováno městu Nový Knín, firmě Metrostav, Hornickému muzeu v Příbrami, majitelům louky za umožnění bezplatného pronájmu, firmě TOI-TOI, a dalším ,kteří pomohli uskutečnit výše uvedené mistrovství.

 

Bohouš Toms poděkoval Štěpánce Dunovské a Šárce Melmukové za počítání zlatinek před a při soutěži a předal jim bonboniéru.

 

Z chyb při pořádání soutěže se poučíme a využijeme při příštím pořádání mistrovství.

 

Údržba stezek v Novém Kníně domluvena s místními.

Muzeum v Novém Kníně – dle Veroniky Štědré je nyní expozice v pořádku, info od Bláži – je nutno doplnit plakáty a vitrínu s medailemi a poháry.

Muzeum funguje, návštěvnost se zvedla, cca 5 000 návštěvníků za rok.

 

Stav na účtu v KB  k 7.11. 2014:  276 149 Kč

 

Odvod příspěvků asociaci.

 

Námitky a dotazy – nejsou, odhlasováno

 

Volby vedení klubu – jedenkrát za 3 roky se volí nový výbor a revizní komise

způsob volby – tajná – jednohlasně odsouhlaseno

Nutno zpracovat nové stanovy přes zimu do jarní valné hromady na Otevírání klajmů v Hrobu + potřeba právní pomoci / případná finanční úhrada/ – jednohlasně odsouhlaseno.

 

Volby – 16 platných lístků.

 

Navrhnuté osoby: Bohouš Toms, Tom Possum, Štěpánka Dunovská, Libor Krejcar, Vilda Brand, Vilém Jansa, Jarda Kapek

 

Zvoleni do nového výboru klubu : 16 hlasů  Bohouš Toms, 14 hlasů Tom Possum a Štěpánka Dunovská, 11 hlasů Vilda Brand a Vilém Jansa.

Výbor zvolil : předseda : Bohumil Toms, místopředseda : Tom Possum, pokladní : Štěpánka Dunovská.

 

Schválení revizní komise / Vědma, Velbloud, Jirka D./ – jednohlasně.

 

Výroba plastových boxů – nový výbor pověřen valnou hromadou zadáním zakázky k výrobě jednoho boxu / Honza Bašta z profesní odbornosti vyhledá vhodného výrobce/. Vyrobený box bude otestován na otvírání claimů. Pokud bude vyhovovat, schválení výroby dalších boxů + možnosti profinancování bude řešeno na jarní valné hromadě 2015 v Hrobu.

 

Termín otvírání claimů 2015: 18.4.2015 v Hrobu u Duchcova.

 

Předány nugety pro miminka: Krtek pro dvě děti, Julie Possum.

 

Konec

Zapsala : Dáša Kapková