Zápis ze schůze Valné hromady ČKZ, konané dne 28.4.2001 ve Velké Lečici

Přítomni: viz prezenční listina

1.   Valná hromada souhlasila se zprávou o stavu účetnictví za rok 2000 a stavem účtu k 1.4.2001; výše účtu je 214.444,- Kč.

2.   Byl zjištěn zájem členů ČKZ o účast na ME v Itálii. V případě (minimálního) zájmu 28 účastníků objedná ČKZ společnou autobusovou dopravu. Předpokládaná celková cena je cca 3000,- Kč/osoba. Další zájemci se mohou přihlašovat u V. Bláhy nebo Z. Medka.

3.   Doprava na mistrovství republiky ve Zlatých horách nebude zajišťována hromadně.

4.   Členům ČKZ byly rozdány nové odznaky klubu. Další je možno zakoupit u Z. Medka.

5.   Mistrovství světa 2001 se v Austrálii podle předběžných přihlášek zúčastní cca 35 zájemců (z toho cca 20 členů ČKZ).

6.   Vedení ČKZ nechá zhotovit trička s emblémem použitelným pro všechny jmenované akce. Členové klubu je obdrží zdarma.

7.   Pokud se některé z výše uvedených soutěží zúčastní vítěz oficielních soutěží v roce 2000, bude mu zaplaceno startovné.

8.   Zájemci o pomoc při organizování letošního ročníku soutěže v Kestřanech se přihlásí V. Bláhovi (bude jim poskytnut příspěvek na benzin, event. jinou dopravu).

9.   Za Asociaci zlatokopů informovala  dr. Štědrá o pravidlech soutěží uvedených v Goldentimes, budou uvedena i na Internetu.

10. Další informace se týkala stavu prací na publikaci (průvodce) a expozice v N. Kníně.

11. Upozornila, že ČKZ dosud nezaplatil Asociaci příspěvky za rok 2000. Způsob úhrady dojedná s dr. Štědrou  vedení ČKZ.

12. Bylo konstatováno, že ČKZ nemá aktualizované internetové stránky. Pomoc nabízí dr. Lhotský a dr. Eliášová. Dr. Štědrá doporučuje, aby byl ČKZ prezentován na stránkách asociace. Dojednají předseda a místopředseda ČKZ.

Praha 30.4.2001

Zapsala: H.Horáčková