Co bylo aktuální v roce 2008

What was new in the year 2008

 

 


  V rubrice "Diskuse" je čerstvý příspěvek Velblouda k pánvím a kategoriím a terminologický příspěvek Ivana. Zde.


Honza Bašta poslal avízo na dále uvedené básnické dílo, které sem kopíruju z adresy

http://www.kaleidoscop.info/2003/rhimelasher/literarni-tvorba/zlatokop/ 

Ivan

Zlatokop

Na krku kostkovaný šátek červený,
na nohou boty z pevné hověziny.
Dobývá se do země zmrzlé na kost
spolu s hlínou do vody své ruce noří.

Námahou těžkou je celý shrbený,
rád by se zakousl do horké zvěřiny.
Když miska je prázdná v očích má zlost.
Zas se tu naprosto zbytečně moří.

Už mnohokrát chtěl odtud zmizet,
ale stále to pokoj jeho duši nedá.
Kousek dále se opět začal v zemi rýpat.
Posedlost jej uchopila v obruč svou.

Drží jej zde jeho snové vize
a svoje malé štěstí tady hledá.
"Už brzy mi to začne sypat
a doma mě štěstím obejmou."

Těžko skrýval radost velkou,
když naleznul pár zlatých zrnek.
Skákal, řval, pak běžel s pláčem
a větru Severáku radost vykřičel.

A zatoužil muž podělit se slávou,
vypít si i nějaký ten brandy hrnek.
Na stanici došel potem zmáčen
a tam do dvou hodin propil vše.

Po prudké hádce venku byl zbit
a byl lehkým sněhem přikryt tak jako peřinou.
Říkal si: "Už musím odejít"
pak mysl jeho naposledy rozlétla se nad krajinou.

Tento článek publikoval(a) RhimeLasher dne 18. 9. 2003 (Čtvrtek) v 19.52 v rubrice Básně, Literární tvorba.

Komentáře můžete sledovat přes RSS 2.0 kanál.

Napsal RhimeLasher.


od: Jan Bašta, 8.12. 2008, 10:33

Ahoj,
ve středu 10. 12. 2008 ve 03:00 (noc z úterý na středu!!!) bude na čt1 opakování pořadu Sabotáž, do kterého jsme točili příspěvek v Moravském krasu. http://zlatokop.blog.cz/0803/zlatokopve-v-mediich Takže: budíček, nebo zásobu lahví a pozvat kamarády, nebo naprogramovat vídeo... :-)
Honza


----- Original Message -----
From: Rodina [murarik.net]
To: Bláža
Sent: Friday, November 28, 2008 6:14 AM
Subject: Z porodnice

Ahoj Blážo,
Prý jste na mě vzpomínali na Rohanově ... tak to jste vzpomínali správně, to jsem právě kroutila pánví a taky očima ve společnosti mocných přírodních sil a pak přišlo na svět tohle zlatíčko :)
* Anna Murariková narozena 22.11.2008 v 19:43 ve Vrchlabí, váha 3,35 kg, délka 51 cm.
Pa Kamča


Od: Vědma

st 19.11.2008 19:03

Posílám pozvánku od Mácy - moc hezký fotky podzemí:) - zde


  Návrh nástěnného kalendáře ČKZ 2009

Připomínky a návrhy na doplnění posílejte na ivan.synek@lesprojekt-sb.cz . Tamtéž lze objednat výtisky kalendáře, cena cca 70 Kč za kus. Prosím o sdělení případných dalších bezpečně známých termínů akcí v ČR a nejbližším okolí.

 


Od: Vlastimil Brand

so 8.11.2008 10:51

Dnes byl na ČT1 v pořadu „V zajetí železné opony“ příběh našeho kamaráda z Aljašky z Fairbanksu, Rudy Krejčího. Je to k shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/20.10.2008/408235100221031-22:10-1-v-zajeti-zelezne-opony-pet-let-na-uteku.html

Ahoj Vilda


    Rohanov 2008, valná hromada ČKZ

Vážené a milé zlatokopky a zlatokopové,

ani letos neporušíme tradici podzimního setkání členů a příznivců Českého klubu zlatokopů a

zveme Vás do  ROHANOVA  u  Vacova

ve dnech 21. - 23. listopadu  2008

 Zde je stručný program celého setkání:

 Pátek 21. 11.    - od 17.00 hod je možný příjezd do Geoboudy v Rohanově u Vacova,

                         - cestou je nejlépe se někde najíst, např. v Česticích nebo lépe ve Vacově

                         - ubytování dle seznamu vyvěšeného v Geoboudě

                         - diskuse na téma: Naše úspěchy a neúspěchy od minulého setkání.

 Sobota 22. 11.  - dopoledne – snídaně a oběd z vlastních zdrojů

                         - odpoledne zážitky a reportáže z akcí, čas zahájení upřesníme na místě

                        - 17:30 valná hromada ČKZ  

Program valné hromady:  

- stručná zpráva o činnosti klubu a stavu financí

- doplňující volby do výboru a revizní komise - bude se hlasovat o doplnění výboru o Toma Hejzlara a doplnění revizní komise o jednoho člena, návrhy můžete předkládat i předem, třeba telefonicky či mailem Baštovi nebo Synkovi. 

- další body programu dle návrhů členů

- diskuse, různé

                         - společná večeře, tradiční gulášek á 60,-Kč (je nutno objednat)

                         - vyhodnocení soutěží o nejdelší a nejtěžší zlatinku

    (soutěže vyhlášené na Rohanově 2007, rekapitulace pravidel viz níže)

                         - společenský večer

 Neděle 23.11.  - dopoledne – program dle chuti, odjezd do 15 hod

                         

Vezměte s sebou:

1/ hudební nástroje

2/ pro vlastní potřebu – pantofle, jídlo, nápoje, příp. spacák a karimatku, pokud pohrdáte teplou postelí

    a hodláte nocovat např. v kreslírně

3/ pro kamarády – vzorky zlata, zlatinky do soutěže, alkohol, fotky, pomazánky, zeleninu...

4/ peníze na příspěvky, ubytování a stravu

 

Na místě budete požádáni o zaplacení:

1/ ubytování – 150,- Kč/noc, děti 100,-Kč.

2/ sobotní večeře – 60,- Kč (pokud si ji předem objednáte a na místě sníte)

3/ klubových příspěvků

 

Vyplněné přihlášky posílejte na adresu: Katka Brandová, Rokycanská 49, 312 01  Plzeň.

Možno se přihlásit i telefonicky na čísle 736 534 867 či mailem: vbrand@seznam.cz

Přihlášky nejpozději do 31.10.2008.

Těšíme se na Vás                                     

                                                                                                                                 výbor  ČKZ     

 

Reportáže z předchozích setkání:  

2003   2004   2005   2006 zpráva   2006 reportáž   2007 reportáž   2007 zpráva

 

Závazná přihláška ROHANOV 2008

 

 Jméno a příjmení:

 Kontakt (změna):

Nocleh Pá

Nocleh So

Večeře So

 

 

ano / ne*

ano / ne*

ano / ne*

 

 

 

 

 

 Rodinný příslušník:

 

ano / ne*

ano / ne*

ano / ne*

 

 

 

 

 

 Datum:

 Podpis:

                ( * vybrané zakroužkujte)

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace pravidel:

Soutěž o nejtěžší zlatinku

Pravidla:

1) Musí jít zjevně o narýžované zlato.

2) Zlatinka nalezena mezi Rohanovem 2007 a Rohanovem 2008 v ČR (stačí čestné prohlášení nálezce).

3) Zlato musí být prezentováno na Rohanově 2008 nálezcem nebo pověřenou osobou (v tom případě čestné prohlášení o původu musí být písemně, ale nemusí být notářsky ověřeno).

4) Hmotnost přírodního zlata  v případném nugetu složeném z více materiálů musí být min. 90% (za ostatní materiály se nepovažují příměsi ve slitině zlata)

5) Případné spory bude rozhodovat tříčlenná komise, kterou určí rozhodčí.

6) Zlato váží rozhodčí, rozhoduje nejvyšší váha.

7) V případě sporů má pravdu rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.

 

Rozhodčí Jirka Dunovský

 

Soutěž o nejdelší zlatinku

Pravidla:

1) Do soutěže je možno přihlásit pouze  zlatinky narýžované na území ČR - bez příměsí původní horniny nebo jiných minerálů - zlato nesmí být chemicky nebo mechanicky odseparováno či jinak upraveno. 

2) Zlatinka musí být nalezena v období mezi Rohanovem 2007 a Rohanovem 2008

3) Zlatinku prezentuje buď nálezce nebo osoba jím pověřená.

4) Osoba, která zlatinku při soutěži prezentuje, ručí svou pověstí za dodržení pravidel soutěže co do času nalezení i původu zlatinky.

5) Měřena bude vždy nejdelší vzdálenost dvou protilehlých bodů zlatinky t.j. největší rozměr, který se vejde do posuvného měřítka (šuplery). 

6) Měření provede rozhodčí za účasti dvou, v soutěži nezúčastněných přísedících -  jejich verdikt je konečný a není proti němu opravných prostředků.

7) Kdo se zpronevěří výše uvedeným pravidlům a bude se snažit obelstít rozhodčí, bude potrestán dle míry svého provinění a dle uvážení rozhodčího.

 Rozhodčí Bláža.

 

Výše uvedená pozvánka na Rohanov s přihláškou - pro tisk (Word, formát .doc) zde

 

-----

Rohanov 2008

31.10.2008  14:29 |  Chobotnice | akce- plánované

mám upoutávku k doprovodné akci během Rohanova:

Pro členy Zlatokopecké akademie věd pořádáme zájezd na lokalitu Paště. Odjezd 22. 11. 2008 v 8:55 přesně od Geoboudy. Předpokládaný návrat okolo poledne. S sebou: přiměřené oblečení na lezení do podzemí, kdo chce, tak nějaké základní věci na lezení. Pro ty, kdo hůř snáší zrychlené přesuny po okreskách kynedril. Počet účastníků cca 10. Členem Zlatokopecké akademie věd se může automaticky stát každý účastník této exkurze.

Popis lokality:Velmi dobře zachovalé zlatodoly blízko zaniklé osady Paště datovány do cca 14. - 15. st.. Pozoruhodný systém šachet (dvě vyzmáhané v 90. letech Rudným průzkumem Příbram) spojených na dně mohutnými podzemními dobývkami, od hloubky kolem 50 metrů zatopen a pokračuje ještě nejméně 10 metrů hluboko pod vodní hladinu. Z osobní zkušenosti SŠK - jedna mělčí " jáma" slezitelná pomocí lana i laikem (hloubka cca 4-6 metrů, přístupná chodba/ druhá hlubší vyžaduje už lezeckou zkušenost) cca 40-50 metrů. Byl jsem tam někdy v 98 - 99 roce. Prostor je ohraničen zábradlím (fošny v "U" profilech, zabetonovaná oka pro lana - alespoň v těch letech co jsem tam byl). Znatelné stopy pozůstatky těžby (pinky a propady) jsou v šířce kolem 10 metrů, směrná délka asi 200 metrů.

Honza Bašta

- - -

Od: janbasta@email.cz 

po 10.11.2008 23:35

Hoj,

ještě k tý akademii: založil jsem první virtuální stránku pro Akademii na http://zlatokop.blog.cz/0811/zlatokopecka-akademie-ved .

Honza


   Pozvánka:


Gold Gel: Gel s 24-karátovým zlatem

Cena pro Vás:1404

Gel obsahující 24 karátové zlato společně s rostlinnými extrakty a esenciálními oleji. Obsahuje složky bránící stárnutí. Vyživuje kůži novou energií. Oživuje ji a omlazuje. Zjemňuje a rozzařuje pleť. Chrání kůži před škodlivými vlivy ultrafialového záření a agresivními vlivy zevního prostředí. Silná omlazující formule. Způsob použití: Naneste gel s 24 karátovým zlatem přes celý obličej, poté vetřete jemně malé množství zvláčňujícího krému do pleti. Používejte 1x denně.
Jak zlato působí na kůži: Před staletími starobylé civilizace používali zlato jako lék na rozličné zdravotní potíže. Ajurvédské texty obsahují odkazy na léčení zlatem a na silný účinek zlata proti stárnutí. Dnes vědecké výzkumy odhalily tajemství zlata, které je lehce vstřebatelné do kůže a ovlivňuje pleť na buněčné úrovni. Zlato má značný vliv na kůži, dodává jí novou energii, oživuje ji, omlazuje a zpomaluje procesy stárnutí. Zlato stimuluje lymfatickou drenáž a krevní oběh. To usnadňuje odvod toxinů a zplodin a urychluje regeneraci nových zdravých buněk. Též pomáhá napravit oxidační poškození kolagenových vláken, uchovává kůži pružnou a mladistvou.

Aktivní složky:
24 karátové zlato, růžová voda, aloe.

Princezna Shahnaz Husain - indická první dáma kosmetiky
Shahnaz Husain je jméno, které se stalo synonymem pro pokročilou ayurvédskou péči o pleť, nejenom ve smyslu řetězce vysoce exklusivních kosmetických salonů, nýbrž i rozsáhlé řady přírodních produktů, založených na principech přírodní péče a léčby.
Shahnaz Husain se 10 let školila v zahraničí ve světoznámých kosmetických centrech u Heleny Rubinstine a Christine Valmay. Začala si však uvědomovat, jaké negativní vedlejší účinky může mít syntetická kosmetika na kůži a proto se po návratu do Indie rozhodla hledat přírodní alternativu. Začala studovat Ajurvédu - již 5 000 let existující indický ucelený systém léčby. Brzy se stala světově uznávanou odbornicí na byliny a ajurvédu.
Největší ayurvédská společnost Shahnaz Herbal, kterou Shahnaz Husain založila je znatelně ovlivněna starobylými tradicemi i posledními vědeckými výzkumy.
Široká paleta přírodních produktů nepůsobí pouze na zkrášlení pleti a vlasů, nýbrž obsahuje i přípravky vhodné pro rozličné kožní a vlasové problémy jako například suchost kůže, akné, skvrny, hyperpigmentace, jizvy, předčasné stárnutí, vrásky, lupy, vypadávání vlasů…
Kosmetické přípravky jsou vyráběny z přírodních extraktů z kaktusu, aloe, citronu, růží, santálového dřeva, meruněk, henny, zelí, ženšenu, mořských řas, mandlí, medu, placenty, hřebíčku atd., které jsou známy pro své hojivé a zkrášlující účinky.
Je zde velký pozitivní rozdíl produktů vyráběných z výtažků ze skutečného ovoce a bylin oproti přípravkům se synteticky vyráběnými extrakty.
Nejnovější kosmetické přípravky Shahnaz Herbal obsahují 24 karátové zlato, které má silné působení proti tvorbě vrásek a perly, jenž zesvětlují kůži.
Přípravky Shahnaz Herbal jsou za 30 let existence prověřeny časem. Vyvážejí se do více než 80 zemí světa. Shahnaz Husain získala mnohá ocenění na světových kosmetických výstavách za mimořádnou kvalitu a bezpečnost.
http://www.001shop.cz/Gold-Gel-Gel-s
Více informací naleznete na stránkách: www.s-h.cz

          OTAVA 2008 Čtvrt století na Otavě aneb 25 let Mamon clubu

 Lokalita:      Jako vždy obec Slaník u Strakonic na louce u jezu řeky Otavy

 Termín:       6. – 8.června 2008 (příjezd je možný již v pátek 6.6. večer

                    nebo v sobotu nejpozději do 11:00 hod.)

Pozvánka zde

 

 


Muzeum Jílové - výstava

28. 6. – 12. 10. 2008
ZLATO V SRDCI EVROPY
Výstava věnovaná 40. výročí ukončení těžby zlata v historicky nejvýznamnějším zlatorudném revíru v ČR v Jílovém u Prahy.

http://muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=1


Od: Zdeněk Medek

po 3.11.2008 8:05

Několik hezkých šutrů z Mnichova


Zdenek.Medek@metrostav.cz

pá 24.10.2008 8:54

Dne 23. 10. 2008 byly v okolí Jílového slavnostně otevřeny dvě nové štoly pro veřejnost.

Více zde


 janbasta@email.cz

čt 23.10.2008 0:03

Ahoj,

Mám novou reporáž na Blogu. http://zlatokop.blog.cz/0810/zlato-vltavy

Honza


  Jirka Dunovský se zúčastnil jednání WGA u příležitosti Mistrovství světa ve Španělsku. Diskutovalo se tam nejvíc o pravidlech a o tradičních pánvích. Jirka o tom podává zprávu. Na téma tradiční pánve se následně rozproudila diskuse mezi českomoravskoslezkými zlatobafuňáři, kterou lze sledovat v rubrice "Diskuse \ Moderovaná diskuse \ Tradiční pánve".   

Přímý přístup: Jirkova zpráva a diskuse o pravidlech a tradičních pánvích.


od: goldsilvermenn@seznam.cz

 přijato: 16.10.2008  21:17

Zajímal by mě Váš názor na nalezený nget. Myslím tím četnost nálezů, i starých a počet podobných českých nugetů v čechách. Nalezeno 10.10.2008 v jižních čechách. Chtěl jsem foto umístit pro potěchu oka na Vašich stránkách, víc o nálezu z pochopitelných důvodů neřeknu, váží 33 gramů. Ať se daří.

Osamělý zlatokop

 

Názory možno napsat do Návštěvní knihy - menu vlevo


  od: janbasta@email.cz

přijato: 14.10.2008  19:55

Ahoj,

dobrá reportáž o zlatokopech z Kolumbie je na  http://www.jansochor.com/reportaz/bareque.html

a o smaragdech na  http://www.jansochor.com/reportaz/esmeralda.html

Honza


Ivan Makásek: Stále vztyčují totemy

- nabídka knihy o Britské Columbii a Yukonu


Honza Bašta objevil adresu: http://www.goldpanning.nl/1index.htm  DGA - Nederlandse Goudpan Vereniging. Něco je tam holandsky, něco anglicky. Na adrese http://www.goldpanning.nl/12008ned.htm  je pozvánka na holandské mistrovství Open Ducth Goldpanning Championships will be held during the feastweek in the village Poeldijk! ve dnech 6.-7.9.2008 včetně programu, mapky a informace o ubytování. 

1.9.2009 webmaster


Ahoj , ve Finsku našli slušnou zlatinku...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200807117933579_uu.shtml

http://virtual.finland.fi/stt/showarticle.asp?intNWSAID=19204&group=General

Snad něco takovýho najdem i na Pikovicích.

Honza


    Dopídil jsem se výsledků z mistrovství světa 2008 (formát pdf):

Výsledky - Results World Goldpanning Championships 2008 Navelgas

(staženo z http://www.navelgasoro.com/es/pag5 )

25.8.2008 webmaster


od: Whitejoker [whitejoker@seznam.cz]

út 12.8.2008 21:42

Dobrý den,

posílám internetový link na pár neumělých fotek z Kestřan 2.8.2008. Kvalita odpovídá ceně foťáku - na lepší jsem si doposud nenarýžoval :-)

Fotky jsou v jednom komprimovaném souboru "*.zip": http://rapidshare.com/files/136852136/kestrany.zip

Opět je to "Direct download", takže bez jakýchkoliv přístupových kódů nebo čekání

Předseda dostal v Kestřanech DVD z MR v Ďurkovci s tím, aby případným zájemcům umožnil kopii. Jsou to ta samá videa, která už jsem umístil na web, jen jsem je trochu prostříhal, přidal pár záběrů, které na webu nejsou, udělal menu a pár dalších kravinek... Takže kdo má zájem, kontaktujte přímo předsedu, ať vám to skopčí :-)

S přáním:

"Nemusí pršet, stačí když kape."

Whitejoker


       Medaile MS 2008

Malá statistika MS 2008 získaných medalií dle off výsledkových listin: medaile získalo 11 zemí, pořadí dle zisku:

1. Finsko

2. Italie

3. Rakousko

4. Česká republika

5. Francie

6.-7. Španělsko a Holandsko

8.-9. Slovensko a Jižní Afrika

10. Velká Británie

11. Švédsko

12. Německo

Zdeněk 31. 7. 2008, doplněno 11.8.2008


       Zprávy z Asturie - News from Spain

Hot information: The rain in Spain is only in the plain

Ivan Standovi 28.7.2008, 8:52 :  Zdravim valecneho zpravodaje Faru. Dekuji za zpravy, jsou na webu. Zlom vaz. Ivan

sms od Standy 27.7.2008, 18:49  : Veronika 4~5 cas 2.00. Narodak 5. Ve ctvrtek prijedu a Honza mi da s sebou kartu z fotaku a vezmu ji k tobe. S

sms od Standy 27.7.2008, 14:38  : Druha zlata v soutezi Jokers, dva drzi paneu a ryzuji spolu a museji se druhou rukou drzet H.Kavalir V.Bohm

sms od Standy 27.7.2008, 13:53  : Honza Kavalir zlata v tradicni panvi

sms od Standy 27.7.2008, 11:44  : Vera ve finale, Muzi prd. 3 clenna druzst bronz, deti bronz ~ Vojta Pospisil. Sta

sms od Standy 26.7.2008, 13:27  : Ahoj Ivane, dunovsky ma pekna zlata z Gardu, tady ma Vera Zdenek i Blaza slusna zlata, ale zadna bomba. Finale B,BOHM 8 ja dal. Ve finale A jen Picha. Vecer vic Sta

Ivan Standovi 24.7.2008 13:46  Davam tvoje zpravy na web. Jaky jsou predpoklady na ziskani zlate medaile? Kolik jste narejzovali z potoku kolem Navelgas? Ivan

sms od Standy 24.7.2008, 11:56  :  Ahoj Ivane, tak system 2knl, postupuje 120 lidi Vera z 1mista z 8 Kavaiir. Odpoledne zkusime mail +foto

sms od Standy 23.7.2008  8:49  Ahoj Ivane,jsme na miste.1.koln zacina dnes,tak uvidime.

sms od Standy 19.7.2008 15:41  Ahoj Ivane,jsme na Gardu.Je dost vody ale teprve zaciname.Zitra jedeme dal na Spanelsko.Dokumentuju.Cao Sta

Ivan Standovi 18.7.2008 13:13  Stastnou cestu. Posilam nedavny vyrok jednoho zlatokopa: "Nasel jsem si svoji lokalitu. Dokonce vim, kde to je."

sms od Standy 18.7.2008 12:59   Honza Kavalir, Standa Fara, Lada Bohm ,vyjeli jsme smerem Navelgas dnes v poledne. 1. Zastavka bude na Gardu. Mej se Sta


Reportáž z rýžování na staveništi tunelu Blanka v Praze - Tróji s Frantou Hralou v pořadu Z metropole je na http://www.ct24.cz/vysilani/2008/07/12/208411058230028-11:32-z-metropole/  Šot o zlatě začíná na 23. minutě zmíněného pořadu.

 

Na Chobotnici, na adrese http://zlatokop.blog.cz/0803/zlatokopve-v-mediich  jsou další odkazy na zlatokopy v médiích.


Od: Whitejoker

Předmět: nějaká videa z MR v Durkovci

Přijato    čt 24.7.2008 11:10

Dobrý den, posílám odkaz na nějaká videa, která jsem natočil při Mistrovství SR a ČR v rýžování zlata 2008 v Ďurkovci.

I když jsem nejvíce točil své kamarády ze Slovenska, snad se na snímcích pozná i někdo z českých a moravských zlatokopů.

Videa jsou umístěny na Rapidshare.com jako "TraficShare Download", takže by se po kliknutí na odkaz měly začít přímo stahovat bez čekání a otravování se zapisováním nějakých kódů.

 

http://rapidshare.com/files/128901194/01_intro_3-7-2008.avi

toto je první video z odpoledne a večera 3.7.2008

 

http://rapidshare.com/files/128922570/02_Sucha_Bela_4-7-2008.avi

toto je video z výstupu soutěskou Suchá Belá

 

http://rapidshare.com/files/128964791/03-priprava_4-7-2008.avi

toto je video z odpoledne a večera 4.7.2008. Zde se asi pozná nejvíce zlatokopů

 

http://rapidshare.com/files/128943457/04-1_cast_ryzovani_5-7-2008_.avi

toto je video z rýžovacích soutěží 5.7.2008 (1.část)

 

http://rapidshare.com/files/128974893/05-2_cast_ryzovani_5-7-2008.avi

toto je pokračování videa z rýžovacích soutěží 5.7.2008

 

Omlouvám svou leckdy roztřesenou ruku a špatný prostřih (zejména u Suché Belé), byl jsem rád, že jsem to vůbec vylezl a že mi děti nespadly do vodopádu, natož abych přemýšlel nad záběry. Pořádně prostříhat záběry jsem ještě neměl kdy (ale snad i na to dojde).

S úctou

Whitejoker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dodatek z 25.7.2008:

dobrý den,

mnozí z vás si to už stáhli, některým to nedělalo problémy, jiným to možná nešlo spustit kvůli chybějícímu kodeku. Zapomněl jsem napsat, že je to kódované v kodeku Xvid.

Kdo jej nemá, nebo neví, kde hledat, může použít univerzální sadu dekodérů ffdshow. Instalace je jednoduchá - spustit soubor, vybrat jazyk, odsouhlasit licenční podmínky a pak už jen několikrát "další" nebo "OK" Aby jste to nemuseli hledat, dal jsem to opět na RS: http://rapidshare.com/files/132182849/ffdshow-rev1928_20080410.zip

Jo, kdyby někdo chtěl ty videa jako DVD, tak bych snad mohl za nějakou symbolickou cenu (cca 50 Kč) to zbastlit (pokud to budu vědět dostatečně doředu, né noc před tím) a pak přivézt do Kestřan, kam snad dorazím, když zdraví dovolí. Když nejhůř, tak někdy do N. Knína na vaši základnu

Zdravím

Whitejoker


  Z výboru ČKZ:

Výbor ČKZ se sešel dne 5.7.2008 na Čingově.

Výbor přijal rezignaci F. Hraly na funkci člena výboru.

Výbor kooptoval Toma Hejzlara do funkce člena výboru ČKZ.

Tom Hejzlar rezignoval na funkci člena revizní komise.

Výbor děkuje Frantovi Hralovi za jeho práci pro klub, když uměl přiložit ruku k dílu tam kde bylo třeba, při úspěšné reprezentaci v lokálních i mezinárodních soutěžích, ve funkci místopředsedy klubu a zejména pak za jeho iniciativu při jednání s partnery klubu. Výbor věří, že se Franta Hrala dle svých schopností a možností i nadále aktivně uplatní při práci pro klub. 

Zájemci o práci v revizní komisi se mohou hlásit členům revizní komise Velbloudovi a Jirkovi Dunovskýmu případně předsedovi klubu Honzovi Baštovi.

Předseda klubu se zúčastnil jednání České asociace zlatokopů, která se konala dne 6.7.2008 na Čingově.


  Dne 6.5.2008 byla v pokřtěna kniha Petr Morávek: Zlaté doteky pěti kontinentů.

Stalo se tak v budově Národního muzea v Praze za přítomnosti nakladatele MLADÉ FRONTY a.s. a příznivců z řad odborné i laické veřejnosti.

Úvodem kniha seznamuje s dávnou i nedávnou historií jílovského dolování zlata, poté zavádí čtenáře do několika významných oblastí dolování zlata ve světě, které její autor pracovně navštívil - do východní Kanady a na Aljašku v Severní Americe, do Brazílie, do Zimbabwe a Tanzánii v Africe, do Austrálie a na Nový Zéland, a nakonec se s autorem vracíme domů a v kapitole "České zlato na přelomu 2. a 3. tisíciletí" sledujeme peripetie "antizlaté horečky", které provázely pokusy o obnovu průzkumu a případnou těžbu zlata v ČR. Součástí každé kapitoly jsou mapky s vyznačením hlavních zlatonosných oblast a řada barevných fotografií exotických lokalit. Samostatná část knihy Naučné stezky našich zlatonosných revírů seznamuje se stezkami na Jílovsku, Novoknínsku, v Kašperských Horách a Zlatých Horách v Jeseníkách (vč. přehledných mapek).

Pozvání do Přírodovědného klubu Barrande na čtvrtek 5. června v 17 hod, kde bude o knížce beseda.


  Ve dnech 25.-27.4.2008  proběhlo:

Otvírání claimů a valná hromada ČKZ. Putim 2008.

Valná hromada zvolila předsedu. Stal se jím Honza Bašta

Výbor ČKZ: Honza Bašta, Katka Brandová, Franta Hrala, Zdeněk Medek, Ivan Synek.

Revizní komise: Jirka Dunovský, Tom Hejzlar, Vladimír Vokoun

Blážův výrok století: "Nikdo nesmí opustit camp, dokud se nevyšetří, kdo mě včera vožral."

Zdeněk: "Nejlépe se to vyšetří rekonstrukcí."

Reportáž: Otvírání claimů 2008 zde

Zápis z valné hromady 26.4.2008 Putim


Opožděné interview s Jirkou, jenž tentokrát nezvítězil.

webmaster: Jirko, ty jsi nezvítězil ve čtyřboji na otvírání claimů. Jak je to možné?

Jirka: To máš tak. Na soutěž jsem dorazil vlastně až po soutěži a tedy jsem nemohl dostatečně trénovat, např. už v pátek z večera. No a jak známo, tak bez tréninku to prostě nejde. Možná dobře, protože přestože hospodskej byl super (všechna čest), tak víno bych od něj ani snad nechtěl. A představa toho, že se koukám na partu kamarádů jak se postupně opíjejí, to bych nevydržel a umřel bych na absťák;-)

webmaster: Jestliže "všechno je to vo psychice", co zpusobilo selhání tvý psychiky, že tě nedovedla k vítězství?

Jirka: Každému se může stát, že mu psychika odejde. Možná by ses divil, ale dokonce i Abemu někdy odejde a to je co říct!

webmaster: Hodláš s tím něco dělat ?

Jirka: No prostě se zásobit sám ve vinotéce, Tescu nebo u Tondachu a trénovat a trénovat:-) Neflákat to. To víš, já jsem soutěživej typ, takže se zase příště budu snažit. Na druhou stranu jsme jednou diskutovali tenhle stav "častého vítězství" s Blážou, který vzpomínal na svá mladá léta - von teda je pořád mladej.... ale už dlouho. Bláža se mi svěřil s myšlenkou, která ho dlouho mučila coby častého vítěze: "Vole, nemaj tě rádi"

webmaster: Chceš něco vzkázat vítězovi či čtenářům webu ČKZ ?

Jirka: Vítězi samozřejmě přeju jeho výhru, kterou si právem zaslouží - zlato zase jednou zůstalo doma a nemusí vše skončit v Praze, že jo. N a pro čtenáře vašeho plátku mám na závěr zlatokopecký pozdrav Au-Rum

- - -

Dodatek webmastera: Maj tě rádi, vole.


Od: medek@metrostav.cz

Přijato:  po 14.4.2008 8:03

K tematu "Lokality":

Medkovo odpoledne - více zde


 


Chobotnice, Possum a Krtek v cyklu ČT2: Nepohodlní

Je to pořad o Jacku Londonovi. Po shlédnutí pořadu jsem nabyl dojmu, že naši borci slávu Jacka Londona nepřesáhli (zatím) i když tímto dosáhli jisté světové proslulosti zejména na Dobříšsku. Pořad lze shlédnout na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/15.04.2008/208572232220007-17:00-2-nepohodlni-jack-london.html  

Webmaster


 

    Zdeněk Medek: Při své toulce po Slovensku jsem se podíval i do areálu hotelu Šachtičky u Banské Bystrice, kde ve dnech 16-18. 5 probíhalo otvírání claimů SAZ.

Celý příspěvek včetně fotek zde


 Od: Dunovsky Jiri

Předmět: Koně

Přijato: út 20.5.2008 12:50

Tuhle veselou značku má Veronika asi 1km od mlýna

Jirka


  Od: medek@metrostav.cz 

Předmět:  Radotínské rodeo

Přijato:  po 26.5.2008 9:51

V sobotu předváděl ČKZ rýžování zlata a učil zájemce o tuto dovednost.

Rodea se zůčastnilo 49 koní, stejný počet jezdců a primátor Bém.

Z klubu byli přítomni: Fara, Bláža s rodinou, Hrala s rodinou, Jecha a Medek.

Reportáž s fotkama zde


Blíží se termín:

      21.-27.7.2008 Mistrovství světa

The 2008 World Goldpanning Championship, Navelgas, Asturia, Spain

viz menu vlevo, rubriky: Calendar a 2008 Navelgas

Program a přihláška MS ke stažení ve formátu pdf


  Z výboru ČKZ:

- F. Hrala rezignoval na funkci člena výboru.

- Dne 19.6.2008 se sešel výbor ve složení Bašta, Medek, Synek. Omluveni: Katka a F. Hrala.

- Výbor deleguje J. Dunovského jako vyjednavače o nových pravidlech soutěží WGA v otázce tradičních a nových typů pánví.


  Od janbasta@email.cz

Předmět  Au

Přijato  ne 18.5.2008 21:46

MÝM  ZLATOKOPŮM !        

    Tak to vidíte ani jsme se nenadáli a je tu nový předseda. Snad už jsem to stihnul rozdýchat…  Mám za sebou první dny v úřadu, zjistil jsem vzápětí po volbě, že i předseda musí nadále třeba chodit na záchod, J a dokonce i do práce (!!!). L 

   Pokud moje paměť sahá, (tento údaj u mne kolísá zhruba mezi třiceti lety a nulou) jsem nejmladším předsedou v úřadě. Co to znamená? Třeba dobrou zprávu, že se klub regeneruje a má i dost členů, kteří jsou i mladší, než existence klubu.

   Na valné hromadě zazněly různé cíle a mety, třeba ohledně stavu našeho účtu. To je jistě dobré, je to potřeba a částka okolo čtvrt milionu na účtě nám dává například záruku, že i bez pomoci zvenčí dokážeme uspořádat mistrovství, nebo alespoň krýt náklady s ním spojené, než nám je naši nespočetní sponzoři uhradí. Ale náš Klub je již ve svém statutu neziskovou organizací a ani není účelem hromadit závratné sumy… Ten pravý program nevidím v nějakých vysokých cílech (nejzávaznější a nejnáročnější z cílů je jednou za pár let uspořádat mistrovství republiky), ale v cestě k nim a v jejich prožívání. To ovšem neubírá zodpovědnosti za tuto činnost. Kdyby někdo nějaká zjednaná firma uspořádala na klíč mistrovství v rýžování, byla by to pro nás asi akce dost sterilní, bez šťávy a osobního kouzla. Pokud má každý z nás možnost vtisknout takové akci podle možností něco ze svého, je to zcela o něčem jiném. Tak, jako nejsme, zejména v podmínkách našich současných nalezišť, zlatokopy, abychom si ve svých sejfech nahromadili co největší hromady zlata, jde spíš o prožití cesty od hledání lokality, přípravy, rýžování až po finální špetku zlata, více suvenýr, než hmotné bohatství. Dnes není problémem koupit si zlato ve formě přírodních nuggetů z celého světa, nebo ve formě cihel od gramu výše, ale narýžovat si trosku zlata vlastními rukama. Řečeno moderním jazykem jde o jakousi „zlatokopeckou virtuální realitu“.

   Jednou, na valné hromadě jednoho evropského zlatokopeckého klubu, když se jednalo o výši členských příspěvků, se pochybovačně zeptal tamní člen: „A co mi vlastně takové členství přináší? Co mi to dá?“ Co si my můžeme odpovědět na tyto otázky? Vezmu to podle sebe: členství v Klubu mi dává možnost „být aktivně u toho“, pocit sounáležitosti  a sdílení s podobně postiženými kolegy. V USA se členství v prestižních zlatokopeckých klubech, hlavně to s nízkým pořadovým číslem, prodává, či draží za nemalé peníze. Být členem jednoho z ze zakládajících klubů WGA mi přijde být slušně prestižní…  Dále je tu možnost půjčování a používání klubového náčiní, které pro jednotlivce může být nedostupné cenou i obtížně skladovatelné. Doufám, že pro členy ČKZ bude účast v Klubu i nadále dost atraktivní, že přitáhne i další lidi s podobným zájmem a že budeme klubem všestranně aktivních zlatokopů.

   Události poslední valné hromady mi dávají možnost účastnit se zlatokopeckého klubového života s větší vahou a zodpovědností. Doufám, že jednou se budu moci ohlédnout na svou práci vykonanou v Klubu s uspokojením, které, jak doufám, se mnou budete sdílet. 

   Chtěl bych poděkovat všem, kteří mne zvolili, či spíše říci, že si velice vážím jejich důvěry ve mne. Vážím si i toho jednoho vzácného hlasu proti, alespoň nebyla volba jednobarevná. Chtěl bych poděkovat i nově zvolenému výboru a revizní komisi, že se obětavě nechali zvolit. Děkuji i Dáše Kapkové a Dáše Chloubové za jejich dosavadní práci pro klub. Děkuji Plzeňské sekci za slib upořádání příštího otevírání klajmů.

 Tento projev i s možností interaktivně na něj reagovat si můžete přečíst na: http://zlatokop.blog.cz/0804/putim-2008 .

Honza Bašta


-----Original Message-----

From: Lojkásek Martin [mailto:Martin.Lojkasek@asseco.cz]

To: Hrala František, Ing.

Sent: Thursday, April 10, 2008 3:45 PM

Subject: Otvírání klajmů KMSZ - zvadlo

Ahoj,

otevírání claimů se uskuteční ve dnech 2.-4. května 2008 u Vrbna pod Pradědem v prostoru mezi obcemi Karlovice a Pocheň na tzv. Zlaté louce. Že nevíte, jak se tam dostanete? Jednoduché! V Karlovicích u Vrbna pod Pradědem u penzionu Iris odbočíte z hlavní silnice směrem k řece Opavě. Pojedete rovně 300m (při tom přejedete mostek), zahnete doleva, po 160m přejedete most přes řeku Opavu, asi 500m za mostem asfaltka zahýbá doleva a končí, sjedete vpravo mimo na travnatou cestu, po ní pojedete loukami asi 900m (okolo 800m minete chatu), tam už nás někde najdete. Pro majitele GPS: 50°05'11"N, 17°26'48"E.

Lze také přijet autobusem nebo vlakem. Nejbližší vlaková zastávka se jmenuje Karlovice viz přiložená mapka. Pro interaktivní mapu klikněte sem:

http://www.mapy.cz/#x=140000694@y=136035294@z=16@mm=F@sa=s@st=s@ssq=50%C2%B005'11%22N,%2017%C2%B026'48%22E@sss=1@ssp=139993502_136029022_140007886_136042486

Sebou určitě vezměte rýžovací nádobíčko, dobrou náladu, hudební nástroje. Zajištěno bude pití - káva, čaj, víno, pivo a jídlo - sobotní obědovečeře a nedělní ranní polévka (vyprošťovák). Od nečlenů klubu bude vybrán malý finanční příspěvek na občerstvení.

Za účelem zajištění občerstvení žádáme závazné potvrzení účasti na email martin.lojkasek@asseco.cz nebo na mobil 603859787. Nejpozději do 24. dubna.

S pozdravem AURUM

Strýček a Vilda Zlatokopové

(Klub moravskoslezských zlatokopů)

------------------------------------------------------------------------

| Ing. Martin Lojkasek Asseco CR a.s. |

| Tel.: +420 541558366 Veveri 102 |

| Mob.: +420 603859787 659 10 Brno |

| martin.lojkasek@asseco.cz Fax : +420 541211138 Czech Republic |

------------------------------------------------------------------------

 


  Velké radotínské rodeo o primátorský pohár

Stada Fara volal, že by uvítal pomoc někoho z klubu na škole rýžování zlata na zmíněném rodeu, které se koná dne 24. května 2008 v areálu Říčních lázní v Praze - Radotíně. Příprava školy rýžování v 9 hodin.

Telefon na Standu 603 894 856.

Je to v ulici "K lázním" na připojeném plánku:

Program rodea (převzato z http://vstupenky.ticket-art.cz/index.php?pg=predstaveni&id=3969 ):

Slavnostní nástup - 13.30 hod.
Alley - Vedení dobytčete uličkou
Calf Roping - Lasování telete
Junior Pole Bending - Slalom kolem tyčí juniorů
Team Penning - Oddělování dobytka
Junior/Senior Barrel Race - Barelový dostih juniorů a seniorů
Steer Wrestling - Kácení telete

Nejlepší rodeoví jezdci České republiky
Volba Miss Rodeo 2007
Divácká tombola
Jízdy na elektrickém býku - divácká soutěž
Projížďky dětí v sedle koní i v zápřahu
Možnost nákupu zajímavého tovaru

Občerstvení přímo v areálu

Od 20:00 country bál pod širým nebem! Hrají:
Radek Valášek - Já & spol.
Buffalo Bill

Vstupné na celý program: dospělí 90 Kč, děti od 10ti do 15ti let a do 150 cm výšky 20 Kč, v doprovodu obou rodičů vstup ZDARMA!!
Vstupné jen na country bál 50 Kč


  Od medek@metrostav.cz

Předmět  TOI TOI

Přijato  25.4.2008 9:02
 

Tento týden slaví firma TOI-TOI patnácté výročí vzniku. Blahopřejeme a těšíme se na další plodnou spolupráci.

Za ČKZ Zdeněk Medek.


  Od  Medek

Předmět  Lokality

Přijato  25.4.2008 8:57
 

Mezi žst.Praha-Komořany a Praha-Zbraslav jsme s Frantou Hralou našli na stavbě okruhu zlatinky do cca 2 mm. Po stejné stráni tečou dva potůčky, které jsou také zlatonosné, jak jsem zjistil 23.4. odpoledne.

Celý příspěvek včetně fotek zde.


 Od: janbasta@email.cz 

Předmět: Jesenický Klondike 2008

Přijato: ne 6.4.2008 21:47

Ahoj, přeposílá Ti mail od Pepy Večeřy s výsledky Klondiku. Majka prej dává dohromady reportáž. Honza

 ----------------------------------------

Všem, kteří se zúčastnili i těm, kteří se podíleli na organizaci děkuji, zvláště pak 

- fy. PINKA za přípravu a medaile

- Klubu přátel Zlatých Hor za zajištění kontrol na jednotlivých  úkolech (Ondra Pavlík (lom), Vlaďa Začal (pila), Jirka Gill (fazole), Roman Pavlík (orientační běh))

- Městu Zlaté Hory za poskytnutí srubu a vybavení závodníků tekutým kyslíkem

- Klubu moravsko-slezských zlatokopů za účast, finanční krytí a následnou propagaci akce na svých stránkách

- fy. Viden plus a.s. za věnování hodnotných cen pro vítěze

- Občanskému sdružení DOLY HACKELSBERG - za dopravu a zajištění střelby (Jarek Kánský)

- Aleši Tománkovi za útočiště a perfektní guláš

V příloze posílám výsledky.

S pozdravem Josef Večeřa

 


            Zlaté velikonoce všem zlatokopům

Název: Slepička a zlaté vejce, Detaily: keramický obraz, 33x33, Cena: 1860.00 Kč

převzato z http://www.galerie-za-vratky.com/index.php?DepartmentID=21&CategoryID=31&ProductID=445

webmaster


 

 

VESELÉ VELIKONOCE!!!

Vědma


Z popudu Petra Morávka umísťujeme s příchodem jara na náš web popis naučných stezek na Novoknínsku:

Morávek Petr: Naučná stezka Zlaté Psí Hory

Váňa Tomáš: Naučná stezka Kozí Hory - Libčice

LhotskýPavel: Naučná stezka Nový knín a okolí

Mapa naučných stezek Novoknínska

Popis stezek je též otištěn v publikaci Zlato na Novoknínsku, kterou před časem vydal Český klub zlatokopů. Publikaci lze koupit v muzeu v Novém Kníně.


 

П.А.Харитонов. Советская золотопромышленность, 1935, № 5:

ПРОМЫВКА НА ЛОТКЕ

Лоток в руках искусного промывальщика, несмотря на простоту своей конструкции, является инструментом легко и быстро извлекающим не только все мельчайшие частицы золота, но и все тяжелые минералы – черные и серые шлихи. ....

 

Celý článek o tom jak rýžovat je na adresách:

http://kladoiskatel.ru/cyclopedia/lotok.html

http://www.kladoiskatel.ru/cyclopedia/lotok2.html

 

Na onom serveru je i řada dalších zajímavých článků, na př.:

Золотые самородки реки Мама

"За свое путешествие я поднял 250 самородков общей массой 573 грамма 938 пробы."

Иван Бутаков

je to na adrese: http://kladoiskatel.ru/cyclopedia/zolotye-samorodki-reki-mama.html

Je tam i mapka lokalit na řece Mama, kde našel oněch 250 nuggetů o váze 573 gramů.

 

webmaster


  Hledači opálů - pořad ČT2 o českých emigrantech v Austrálii, kteří tam kopou opály, vysílaný 1.4.2008 ve 20:00 je k vidění na adrese

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10123380914-hledaci-opalu/307295350260005.html


  Od: Bohumil Toms

Předmět: Lokalita kdesi v Česku.

Přijato:  po 31.3.2008 20:38

Ahoj kamarádi zlatokopové, příznivci rýžování a chtivci zlata,
za mé dva kamarády z velkoměsta a velkého města Vám chci povyprávět o jedné lokalitce, kde před námi už starci v potu tváře zlato rýžovali a sejpy na březích potůčku němí svědci této činnosti jsouc. Toto místo je na Šumavě. ...

Celý příspěvek včetně fotek viz Diskuse - Lokality - zde


   Od:   Bohumil Toms                      

Předmět:     Správce šumavských klajmů                                           

Přijato:    ne 30.3.2008 13:12

Ahoj kamarádi zlatokopové,
bylo pěkné nedělní dopoledne, a jako takový malý bezvýznamný správce šumavských klajmů jsem si udělal malou procházku v údolí jedné lehce profláklé lokalitky z důvodu rekognoskace terénu a zjištění co se změnilo přes zimní přestávku. Provedl jsem jarní úklid v okruhu cca 5 metrů od ohniště, výsledek se dostavil. Ty boty do tanečních usvědčí majitele velikosti 44 s nápisem na podrážce Tropical klub,  komu padnou na otvírání klajmů je vinen. Nebo je taky možnost, že to tu nechala poslední trochu větší voda, neb zlatokopové jsou pořádkumilovní a přírody si vážící lidé. Takže na lokalitce je uklizeno, další až po sezoně.
P.S.  A komu ty tancbotky padnou / nebo bude majitelem velikosti 44/, bude zvolen za předsedu klubu !
Z pošumavských luhů a hájů Vás pozdravuje Bohouš.


  Od: janbasta@email.cz

Předmět: Fwd: Lokality

Datum: čt 20.3.2008 22:59

Ahoj,

Tak bych řek, že nazrál čas zahájit letošní ročník soutěže vo nejprofláknutější lokalitu. Svýho času držely prim Žichovice, uvidíme, jak se to vyvine dál. Je jaro, v lese to voní, cena zlata stoupá, tak vzhůru do terénu!

Upozornění - dál v textu se vyskytujou tydle silnější výrazy: bobky, kurňa.

Poprvý sem tam rejžoval v roce 1999, ale v dešti, chvilku a bez ňákýho vohromujícího vejsledku. Další pokusy následovaly v dalších letech a to už bylo mnohem lepčí. Ukázalo se, že zlata je tam tolik, že dyš se vyloupne šutr z bedrocku, tak sou pod nim vidět zlatinky. ...

... Celý článek včetně fotek viz Diskuse - Lokality - zde


•  Od: Veronika Stedrá GP

Předmět: South African Gold Panning

po 17.3.2008 12:29

Ahoj Ivane,
dej prosím na web info od Eugena, třeba by se to někomu šiklo...
Krásné velikonoce přeje
Veronika
 

Pozvánka na Mistrovství Jižní Afriky ve dnech 1.-5.10.2008

 

----- Original Message -----
From: Eugene Swanepoel
Sent: Monday, March 17, 2008 12:03 PM
Subject: South African Gold Panning

Good afternoon gold panning friends

Hi there to all of you. We have now finalized the dates for the South African National Championships for this year, it will be held from the 1st October 2008 to 5th October 2008 in Pilgrim’s Rest. We would appreciate it if you could circulate this to all of our gold panning friends from around the world, maybe some of you could join us this year.

Golden greetings and wishes from South Africa

Eugene

Eugene Swanepoel

Tel No: 013-735 4349, Fax No: 013-735 4044, Cell No: 082 336 2379

e-mail: eugenes@sanparks.org


  Webmaster: Když Honza Bašta poslal lakonický poděkování Possumovi a Krtkovi za za sqělou spolupráci při natáčení dokumentu o Jackovi Londnovi s těma pánama vod televize, tak jsem ho vyzval, že by vo tom moh napsat něco víc. No a tady to je:

Honza Bašta:  Slavnější než Jack London

Tak, na popud Ivana du sepsat něco víc, vo tom, co se událo kromě koncertu Brutalicy wo minulim wíkendu. Tak teda už dřív mi volali ňáký pánové vod televize, že prej na mně píchli Medek a Synek, že prej umim a sem zvyklej šaškovat před tou jejich kamerou. A že voni dou teď točit dokument do série Nepohodlní, co teď běží v bedně na dvojce každý úterý vodpoledne, zrovna když jeden končí v háku a pak to vopakujou v sobotu nad ránem, když jeden ještě leží v kanafasu a dává si voraz po celotejdení šichtě. No a teda tendle díl že má bejt vo staroušovi Jackovi Londonovi a že esli bych jim tam nepředved jak se máchá tou pánví a pár keců vo zlatě, co by mohlo malýho čekýho diváka teda zajímat. No a tak já teda že sem poctěnej, lepší to snad bejt nemůže, než hrát v bijáku vo staroušovi Londonovi a tak sem jim na to teda kejv. Domluvili sme se na termínu, jen sem měl strach co mi spáchaj kluci brigádníci na baráku, teda jako Possum a Krtek, dyš já budu někde točit, aby mi mezitim bez dozoru z mý rezidence neudělali kůlničku na dříví. Jenže to sem si moh myslet, že budou u tý slávy bejt taky a přihřát si svý fazole před kamerou.

V pátek přijeli kluci do Ouběnic, trochu sme něco uďáli na baráku a Krtek vytáh ze šosu mraženýho králika a že prej "mamimnka ti posílá vejce." No upíct si ho na rožni na klejmu před kamerou by bylo epesní, ale gdo to někdy zkusil, tak ví, že to dá prasecky času a kroucení, něž se ta potvora udělá. Tak sme ho naprali solí a čenekem a kořením a vrzli ho eště večer do elektrický trouby a šli do Lahvárny na jedno.

V sobotu, dyš ty televizáci přijeli, samozřejmě, že sem byl na vyvážce, tak mi telefonujou a já, že sem tam hned. Přijel sem na sousedovic traktůrku kloubáku, co nemá ani jednou světlo a ani kousek kastle a je slyšet na pět kiláků, no antré jedna báseň.

Pěkně sme se představili, jak to dělaj slušný lidi a voni si pak nafilmovali na dvoře hafo fotek z mejch starejch alb z dob gdy se eště dělaly fotky na papír. A dyš si to natočili, tak sme se my tři hodili do stylovejch hadrů, naházeli to tomový káry bágle a toho králika a jelo se, a teď dávejte milánkové pozor, na lokalitu, gde bude PŘITUHLO 2009. Vypakovali sme se z auťáků a vod tý chvíle nás furt točili. Sešli sme dolu k potoku a tam, mezi krásnejma sejpama, sme si udělali pohodový ležení s vohništěm. Kluci dělali voheň a přivazovali králika na rožeň strůnou vod kytáry a já sem mezi tim předváděl, jak se teda rejžuje tou vopravdu americkou pánví s placatym dnem. Šlo to, i dyš nemám tu pánev moc v paži a bylo tam dokonce i ZLATO! Pak sem jim na sejpu vyprávěl ňáký kydy vo Aljašce a tom slavnym Londonovi. Kluci mezitim vohřívali mazlíka, pak sme už před kamerou dělali placky a plnili je vohřátejma fazolema. Fšechno to naše debužírování si točili. Nakonec sme i s těma pánama vod televize, který se ukázali bejt moz rozumný a sympatycký snědli milýho králika a zapili ho pívem. Voni si pak jěště točili čoud mezi stromama priti sluníčku, no vypadalo to na velký umění a taky praskající voheň, to měl ale zvukař bobky, aby se mu nepřiškvařil ten angorskej chlupatej mrkvofon na štángli. Taky sem jim pověděl něco vo tom našem slavnym spolku zlatokopeckejch nadšenců a vo závodech, to hlavně chtěli vědět, co je s tim zlatem, co závodnik vyrejžuje, že prej to bude malýho českýho diváka moc zajímat. Na konec sme se dohodli, že časem bysme mohli natočit ňákej dokument jen vo zlatokopech v Čechách, esli teda dramaturg a šéfové bodou svolný. Pánové byli celý vodvázaný z toho natáčení, že prej tam budem mít hlaní roli, ale že tam budou muset přeci jen nějak protlačit toho Londona. Pak vodjeli, že toho maj moc, my sme v klídku dojedli, dopili, pokafrali, udělali vobhlídku vokolí, dyš tam teda bude to Přituhlo a jeli sme zas makat na barák a ladit formu na noční koncert Brutalicy. Tak takhle to teda bylo vo tom minulim víkendu. A esli k tomu má něgdo ňáký připomínky, tak je může hezky interaktivně napsat pod tendle samej článek na http://zlatokop.blog.cz/0712/ze-zivota-zlatokopa#komentar-25245680 .


   Nový čerstvý Koláček

Od: Vedma <+420737170130>

Datum: 12.2.2008   10:13:00

Tak Kaja Kolacek jr. vazi 3600g a meri 52cm:-). Nechtelo se mu na svet, tak ho ze me vykrojili dnes v 7 hodin rano. Na krku mel kravatu;-)

Vedma

 

Od: vedma.mrr@seznam.cz

Datum: 12.2.2008 10:55

Věc: Nový čerstvý Koláček

Drazí přátelé a kamarádi,

dnes ráno nás poctil svou návštěvou pan Karel Koláček jr. V 6:40 byl vytažen proti své vůli z lůna statečně trpící Vědmy. Tyčil se do výšky 520mm, své nepřátele drtil strašlivými 3600g a strašně řval. Přejte mu štěstí a buďte na něj hodní. Možná bude i on hodný na vás :o) Nějaká pitka bude, ale asi až příští týden. Teď jsem buď v práci, finišuju v koupelně nebo dělám společnost statečné Vědmě. Vaši rozmnožení

Koláčci

 

 

Od: ČKZ

Blahopřejeme.

Ivan

 

 


Čestný předseda ČKZ Vladimír Bláha, alias Bláža, má změněnou e-mailovou adresu: vladimir.blaha@geology.cz a mobil na 724 073 163.


Honza Bašta nabízí další pánev - hladký čínský klobouk z černého plastu, průměr 28 cm za 120.- Kč. Viz Inzerce v menu.


Kniha návštěv webu Českého klubu zlatokopů zřízena a je dostupná buď z tohoto odkazu nebo z kolonky "Diskuse" vlevo v menu. Zde je možno vkládat on-line diskusní příspěvky rovnou na web.


Hle co vyplulo, když jsem do vyhledávače zadal "zlatokop":

 http://hracky.svet-nakupu.cz/zlatokop-s-oslem/f-4/s-52/dp-39992/

 

 http://www.blisty.cz/ :

9.11.2007
 
Čínský tisk: Zlatokop Tony Blair neřekl nic nového, jen shrábl peníze

Čínský tisk zkritizoval Tonyho Blaira, jemuž čínští činitelé údajně zaplatili honorář 500 000 dolarů za projev, v němž bývalý britský premiér "neřekl nic nového". Blair navštívil luxusní sídliště v provincii Guangdong na jihu Číny a pronesl tam řeč, která novináře zklamala. Podle deníku Čínská mládež říkal Blair jen zdvořilosti a fráze a nepřinesl jedinou podnětnou myšlenku.

"Stejně jako v projevech některých místních čínských politiků, v jeho názorech nebylo nic nového - stál tedy ten projev za ty obrovské peníze, které zaplatili místní činitelé a podniky?" ptá se list a dodává, že se Čína rychle stává "trhem pro zlatokopy", mezinárodní celebrity, a je načase se chovat obezřetněji.

"Měl bychom se chovat méně ostentativně a ješitně a dovídat se více nových a autentických znalostí, zvlášť, když používáme peněz daňových poplatníků," napsal čínský list. Průměrný roční plat čínského dělníka byl r. 2005 přibližně 51 000 Kč.

Kritika přichází poté, co si údajně Tony Blair minulý týden vydělal v USA za jiný projev 600 000 dolarů - během tohoto projevu jen opakoval celou řadu vtipů, které říkal už jindy.

Sponzoři návštěvy Tonyho Blaira do Číny, realitní podnik Guangda, mu nabídl residenci v hodnotě 2,4 milionu liber, není známo, zda Blair nabídku přijal, avšak list Guangzhou Daily charakterizoval tamější návštěvu TOnyho Blaira jako další "zlatokopeckou" cestu, jako byly jeho cesty do Pekingu a do Hongkongu.

---

The Guardian: The paper said China was quickly becoming a "gold-digging" market for international celebrities, and said it was time to be more discerning.

 

http://aukce.atlas.cz/item309015781_zlatokop_stribrna_mince.html

 

  http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/zlatokop-vyhral-cenu/

Zlatokop vyhrál cenu

Systém Zlatokop vyvinutý na Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) s použitím databázové platformy Caché obsadil třetí místo v soutěži Caché Innovator.

Praha, 31. března – Na konferenci InterSystems DEVCON 2005, která se konala na přelomu letošního února a března v Rancho Mirage v Kalifornii, byla aplikace Zlatokop vyhlášena mezi třemi nejlepšími v kategorii Commercial Innovator. Její autor David Hačkajlo z pražského IKEM získal toto ocenění v konkurenci dalších 28 účastníků z celého světa. Jednotlivé přihlášené aplikace byly hodnoceny analytickou společností IDC, přičemž hlavními kritérii byly kreativita aplikace a inovativní použití technologie Caché.

Zlatokop je komplexní informační systém obsahující data o pacientech a způsobech jejich léčby. Je koncipován jako portál vytvořený především pro potřeby klinických pracovníků IKEM – tedy lékařů a případně sester. Jeho primární funkcí je zpřístupnit co nejvíce dat, shromažďovaných v jednotlivých informačních systémech existujících v IKEM, a umožnit v nich vyhledávání v jednotném uživatelském prostředí. Zlatokop ocení také uživatelé více vědecky zaměření, kteří mohou získat netriviální informace a poznání vztahů mezi uloženými údaji, ale může sloužit i jako nástroj pro podporu rozhodováni v klinické praxi (vyhledání obdobných případu).

 

http://ptakovinyzlatarybka.blog.cz/galerie/masky/22258181

Zlatokop s kapucí (maska porývá horní část obličeje,brada je volná)...cena-320kč

 

  Nesloužil někdo z členů ČKZ jako model k některým výše uvedeným uměleckým kreacím ?

Vyjádřit se je možno v knize návštěv webu ČKZ


Bláža a Honza Bašta v Dobrém ránu ČT hovořili dne 24.1.2008. Je to k vidění na internetu na ČT1 na adrese http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096902795-dobre-rano/208411010100124-24.01.2008-05:59.html někde až ke konci pořadu a pokračuje to na ČT24 na http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1096902795-dobre-rano/208411010110124-24.01.2008-08:25.html .Od: <janbasta@email.cz>
Předmět: pf2008
Datum: 29. prosince 2007 1:06

Vše nejlepší do nového roku přejí Baštovci.
 


Od: "Veronika Štědrá" <veronika.stedra@geology.cz>
Předmět: PF08 V. Stedra
Datum: 28. prosince 2007 18:08

Všechno nejlepší do roku 2008 srdečně přeje
Veronika Štědrá

Prosím POZOR:
Zapište si změnu mé elektronické adresy ČGS na
veronika.stedra@geology.cz  od ledna 2008.

PF 2008

 

 

 

 

 


Od: <jitka.furstova@centrum.cz>
Předmět: Fotky ze svatby a PF 2008
Datum: 19. prosince 2007 13:46

Za celý Hrobský klub zlatokopů přeji všem zlatohledačům veselé svátky vánoční, šťastný nový rok 2008 a mnoho osobních, pracovních a hlavně zlatokopeckých úspěchů.
Jitka Fürstová
Vodafone 776 018 699
 

 


 

Děkuji a přeji krásné a klidné Vánoce a hlavně zdraví do roku 2008.   Bláža