Co bylo aktuální v roce 2012

News in the year 2012

 


 2.-4.11.2012   Setkání zlatokopů na Rohanově

.

Zprávy z Rohanova:

.

Výbor ČKZ přijal rezignaci Honzy Bašty na post předsedy ČKZ a za svého středu zvolil novým předsedou Bohouše Tomse. Funkce se ujme od 1.1.2013. Valná hromada vzala na vědomí tuto změnu. Honzovi vysloven dík za obětavou práci pro klub.

.

Valná hromada byla informována o MR v Novém Kníně:
- poděkování předsedy ČKZ všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na organizaci mistrovství
- nulová finanční bilance
- dobrá zkušenost se soutěžními tlačítky
- info o dobrých výsledcích a referencích

.

Další mistrovství by ČKZ měl pořádat po 4 letech v roce 2016, ale z komunikace s Moravským klubem a z letošní zkušenosti vyplynul návrh pořádat mistrovství již dříve a to v roce 2014. Valná hromada hlasováním vyslovila souhlas. Plán na konání příštího MR by měl být vypracován v rozumném časovém předstihu (výběr termínu, ustanovení pracovní skupiny, prvotní plán na zajištění, atp.)

.

Padnul návrh na zřízení e-shopu na prodej pánví.

 

Reportáž z brusírny skla v Anníně a okolí

 

Dětský den ve Starých Prachaticích

 

Zlatokop každým coulem.

Dokud mu zdraví dovolilo, účastnil se zlatokopeckých akcí u nás i v zahraničí.

 

 

  Bašta + Dunovský: Jedno obyčejné rýžování 

 

 

 Děkuji  jménem Klubu všem, kdo se podíleli na výstavbě areálu MR2012, jakož i na provozu, spolupráci při vlastních závodech, bourání a úklidu. Dík patří i podpůrné skupině, která zajišťovala menáž a pod. Mám ohlasy od závodníků ze všech zúčastněných zemí, že akce byla skvělá, povedená. A každý, kdo alespoň podal hřebík by měl mít na této chvále svůj díl. Ohlasy na dílčí nedostatky jsme shromáždili a sepsali, abychom se jich mohli příště vyvarovat.

Jan Bašta, předseda ČKZ.

 

 

 Wohnivcovy fotky z Kestřan 2012:

http://wood.dix.cz/vandry/2012-08-03_05.kestrany/index.html

 

  Jako fotoreportér a divák hodnotím přípravu Mistrovství a jeho průběh OK. A pokud se snad během přípravy Mistrovství a budování závodiště vyskytly nějaké zádrhele, jak to většinou bejvá, tak organizace Mistrovství byla z mého pohledu na jedničku.

Myslím, že všichni, co se podíleli na přípravě, budování a zajištění chodu Mistrovství si zaslouží uznání. Webmaster.

 

 Honza Bašta poslal ještě dvě fotky:

 

 

 

Od: Dunovsky Jiri <jiri.dunovsky@comap.cz>
Datum: 8. 8. 2012
Předmět: Valná hromada ČAZ při konání MČR 2012

Ahoj všem zlatokopům Čech, Moravy i Slezska,

jako první oficiální akt ve funkci předsedy ČAZ bych rád svolal Valnou hromadu v době konání Mistrovství České a Slovenské republiky 2012 v Novém Kníně.

Připomínám, že na základě Stanov ČAZ se Valné hromady mohou účastnit všichni členové klubů. Prosím tedy Baťocha i Honzu Baštu o oznámení jednotlivým členům ve smyslu Stanov. Pro připomenutí posílám link na Stanovy:

http://www.zlatokop.cz/CAZ/OCAZ/stancaz.htm

Datum a čas konání: Sobota 18.8. v 18:08 hod. Pokud by došlo k zásadní kolizi s programem Mistrovství, můžeme se domluvit operativně na jiném termínu.

Místo konání: Nový Knín, v areálu závodiště, bude upřesněno

Program VH:
1. Usnášeníschopnost VH
2. Výroční zpráva
3. Uzávěrka hospodaření
4. Rozpočet na další rok
5. Stanovy - diskuze o změnách stanov s cílem přiblížení se reálnému stavu roku 2012 a možnostem členů.

Nad rámec stanov bych rád přidal tyto body:
6. Reprezentace ČAZ na MS v Jižní Africe - víte o někom, kdo tam jede?
7. Diskuze a hlasování za ČAZ o návrzích popsaných v pozvánce na zasedání výboru WGA:
WGA-AGM-2012-invitation-agenda.pdf

S pozdravem
Jirka Dunovský
Předseda ČAZ

 

  Zpráva o činnosti členů klubu na jihu


 

Státní báňská správa kutala po nálezu v Křepicích v okolí. Na Haniperku našli podle dostupných zpráv jeden vzorek se zlatem. Posílám jeho foto, je kupodivu zachován ve sbírkách nejmenovaného muzea. Plocha se zlatinkami je cca 15 x 15 mm.

Zdeněk Medek

 

 

 

    Nová expozice v Novém Kníně.

Spáchal Honza Bašta, fotky poslal Zdeněk Medek.

 

 

 

  Odkaz na článek

 

Matouš Lázňovský: Bude dost zlata? Česko sedí na pokladu, ale jinde je nalezišť málo

http://technet.idnes.cz/cena-zlata-bude-stoupat-protoze-nenachazime-dost-novych-zasob-pb5-/tec_technika.aspx?c=A120327_164822_tec_technika_mla

 

 

 

inzerce - nabídka :  koncentrátor "Zlatá kosa"

 

 

Jeden kamarád nabízí k prodeji tento splav: http://www.youtube.com/watch?v=sn3qjCPs-1E


Splav je uložen kousek od Příbrami, po domluvě se dá dovézt do Prahy, Kestřan, nebo někam poslat zásilkovkou. Splav je hliníkový, se skládacíma nožičkama, byl vyráběný na rýžování v Kestřanech. Po připojení čerpadla může fungovat jako highbanker. Cena k jednání 2000 Kč (zlevněno).  Kontakt: janbasta@email.cz

 

  Zlatokopecká akademie informuje
Lokalita Sepekov. Jihovýchodně od Sepekova je kopec Chlum. Na jeho jižní straně....

celý text, mapa a fotky zde