Hornický skanzen Zlaté Hory

U příležitosti mistrovství republiky v rýžování zlata 2001 ve Zlatých Horách byl v Údolí ztracených mlýnů na řece Olešnici obnoven zlatorudný mlýn.