Fyzikálně-chemické vlastnosti zlata

Zlato mezi ostatními prvky vyniká zejména vysokou chemickou odolností (stálé na vzduchu i v kontaktu s vodou), vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí (2. za stříbrem), tažností a kujností [z 1g zlata lze vytáhnout drát dlouhý 165 metrů o průměru 20 mikrometrů a vytepat plech o ploše asi 1 m2 tlouštky 230 atomů (tj. z 1 cm3 asi 18m2)], leskem a vysokou hustotou (6. po Ir,Os,Pt,Re,W).Vysoké hustoty zlata se využívá při gravitačních metodách jeho těžby. 

Základní vlastnosti zlata:

Chemická značka: Au (Aurum)

Hustota:  19 290 kg.m-3          

Teplota tání: 1063 °C

Teplota varu: 2700 °C

Měrná elektrická vodivost (při 18°C): 4,13x105 S.cm-1 (67% stříbra)

Měrná tepelná vodivost (při 18°C): 0,705 cal.cm-1.s-1.deg-1  (70% stříbra)

Krystalizuje v krychlové soustavě